Hướng Dẫn Tiếng Việt

Client-Support avatar
112 articles in this collection
Written by Client-Support
Viralstyle.com

Hướng dẫn cài đặt Viralstyle Premium Whitelabel

Giải pháp hoàn thiện để xây dựng và vận hành cho POD
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Viralstyle là gì?

Viralstyle.com | Premium | Lợi ích của việc sử dụng Viralstyle.com?
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Chạy chiến dịch trên Viralstyle.com

Viralstyle.com | Viralstyle Premium |
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Bán Chéo Chiến Dịch Được Đề Xuất

Viralstyle.com | Luồng Thanh Toán Giỏ Hàng
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Bảng Phân Tích Dữ Liệu

Viralstyle.com | Viralstyle Premium
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Phân Tích Chiến dịch

Viralstyle.com | Viralstyle Premium
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Cách cập nhật thông tin cá nhân

Viralstyle.com | Viralstyle Premium
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Trình Tải Số Lượng Lớn

Viralstyle.com | Plus
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN VỀ HÌNH ẢNH

Viralstyle.com, Viralstyle Premium & Shopify Integration
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

ĐỊNH DẠNG FILE HỢP LỆ

Viralstyle.com, Viralstyle Premium & Shopify Integration
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Viralstyle.com, Viralstyle Premium & Shopify Integration
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

MẸO HỮU ÍCH

Viralstyle.com, Viralstyle Premium & Shopify Integration
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Phải mất bao nhiêu tiền để tung ra một chiến dịch?

Viralstyle.com | Viralstyle Premium
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Bao giờ thì tôi nhận được lợi nhuận của mình?

Viralstyle.com | Viralstyle Premium
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Chiến dịch kéo dài trong bao lâu?

Viralstyle.com | Viralstyle Premium
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Thuế được tính như thế nào?

Viralstyle.com | Viralstyle Premium
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Tôi có thể bắt đầu một thiết kế và hoàn thành nó sau được không?

Viralstyle.com | Viralstyle Premium
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Viralstyle được lợi nhuận như thế nào từ mỗi chiến dịch?

Viralstyle.com | Viralstyle Premium
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Thế nào là in DTG (In kỹ thuật số trực tiếp) và được dùng lúc nào?

Viralstyle.com | Viralstyle Premium
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Cách thêm Tracking pixels

Thêm Google Analytics, Facebook, Twitter and các pixel khác ở đây
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Sử dụng UTM variables trong tracking

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Cách điền và nộp đơn W8/W9

Viralstyle.com | Viralstyle Premium
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Yêu cầu thanh toán

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Cách chọn danh sách email

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Tạo các sub-user ID

Bạn có 1 đội ngũ hoặc trợ lý từ xa?
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Tạo bộ sưu tập

Cài đặt cửa hàng. Gộp chiến dịch.
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Cách thêm/xoá bỏ hoặc cập nhật sản phẩm, màu sắc và giá cả

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Kết Thúc Chiến Dịch Sớm

Viralstyle.com | Premium
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Cách tạo / Thêm Upsell

Viralstyle.com | Premium
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Giảm Giá Shipping

Viralstyle.com | Premium
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Mã và Phiếu khuyến mãi

Viralstyle.com | Premium
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Về Chúng Tôi

Viralstyle.com | Viralstyle Premium
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Link giới thiệu

Viralstyle.com | Viralstyle Premium | Cách kiếm thêm tiền
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Áo thun Viralstyle/Thương Hiệu

Viralstyle.com | Viralstyle Premium
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Phướng Pháp In tại Viralstyle

Viralstyle.com | Viralstyle Premium | Viralstyle.com sử đụng những phương pháp in nào?
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Lợi ích của việc sử dụng Viralstyle?

Viralstyle.com | Viralstyle Premium
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Hàng chuyển tới các hộp thư của Bưu điện và địa chỉ quân sự

Viralstyle.com | Viralstyle Premium
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Thuế VAT / Phí hải quan

Viralstyle.com | Viralstyle Premium
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Chuyển phát nhanh

Viralstyle.com | Viralstyle Premium
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Toàn bộ sản phẩm

Viralstyle.com, Viralstyle Premium & Shopify Integration
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Sản Phẩm In Lụa và In Kỹ Thuật Số DTG

Viralstyle.com, Viralstyle Premium & Shopify Integration
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Ly/Cốc Uống Nước

Viralstyle.com, Viralstyle Premium & Shopify Integration
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Sản phẩm In Chuyển Nhiệt

Viralstyle.com, Viralstyle Premium & Shopify Integration
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Sản Phẩm Thêu

Viralstyle.com, Viralstyle Premium (Shopify Integration LTD)
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago
Viralstyle Fulfillment App (Shopify)

Viralstyle Fulfillment + Shopify là gì?

Shopify Integration | Video giới thiệu
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Giá Thành Sản Phẩm và Cước Vận Chuyển

Shopify Integration | Phần giá sản phẩm chỉ áp dụng cho Shopify, không áp dụng cho Viralstyle.com.
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Yêu cầu về hình ảnh

Shopify Integration | Hướng dẫn về hình ảnh
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Quá trình của Viralstyle Fulfillment

Shopify Integration
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Cài đặt app Viralstyle Fulfillment

Shopify Integration | Giới thiệu
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Thêm Phương Thức Thanh Toán / Cài Đặt

Shopify Integration | Giới thiệu
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Mọi Thứ Bạn Cần Biết

Shopify Integration | Giới thiệu
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Khởi Chạy và Nhập sản phẩm vào cửa hàng Shopify

Shopify Integration | Khởi Chạy & Cài Đặt
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Cài Đặt Viralstyle Fulfillment App

Shopify Integration | Khởi Chạy & Cài Đặt
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Bulk Import Sản Phẩm

Shopify Integration | Khởi Chạy & Cài Đặt
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Bulk Clone cho Sản phẩm Shopify

Shopify Integration | Plus
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Bộ Sưu Tập trong Shopify

Shopify | Import sản phẩm đến từng collection cụ thể.
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Mẫu thử

Shopify Integration | Đặt hàng mẫu
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Đặt Hàng Thủ Công

Shopify Integration | Đặt hàng thủ công cho khách hàng
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Nộp Đơn Hàng Thủ Công

Shopify Integration | Quá trình xử lý cho đơn hàng được đặt thủ công
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Khi nào/Làm thế nào để biết bên gia công đã tính tiền tôi?

Shopify Integration | Quy trình thanh toán cho đơn hàng
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Hoá Đơn / Biên Lai Thanh Toán

Shopify Integration | Cách xem và tải báo cáo
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Các Vấn Đề Thanh Toán

Shopify Integration | Không hợp lệ, không đủ tiền hoặc chưa được xác minh
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Các Vấn Đề Dùng PayPal để Thanh Toán

Shopify Integration | Khắc phục vấn đề với hỗ trợ từ phía PayPal
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Sellers đặt câu hỏi ở đâu?

Shopify Integration | Liên hệ với team hỗ trợ
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Kiểm tra tình trạng đơn hàng

Shopify Integration
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Xuất Dữ Liệu Đơn Hàng Của Khách

Shopify Integration | Thông Tin Người Mua
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Ứng dụng hoạt động như thế nào?

Shopify Integration | Quá Trình Xử Lý
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Báo Lỗi hoặc Tài Khoản Gặp Vấn Đề

Shopify Integration | Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Thay đổi/Cập nhật Variants và SKU

Shopify Integration | KHÔNG TÙY Ý ĐỔI SKU !!
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Phương thức in của Viralstyle Fulfillment

Shopify Integration | Viralstyle sử dụng những phướng thức in nào?
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Giới hạn Sản phẩm/Phát động

Shopify Integration | Không Giới Hạn hoặc Chỉ Tiêu
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Thiết kế bị thiếu (Sản phẩm thêm)

Shopify Integration | Chúng tôi sẽ thêm vào cho bạn
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Yêu Cầu Sản Phẩm Mới

Shopify Integration | Muốn chúng tôi thêm sản phẩm mới?
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Kết Hợp Nhóm Sản Phẩm

Shopify Integration | Kết hợp cho một trang bán hàng duy nhất
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Viralstyle Fulfillment khác gì với Viralstyle.com

Shopify Integration | Dịch vụ & platforms khác nhau
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Nhóm Sản Phẩm và Giảm giá Đơn hàng số lượng lớn

Shopify Integration | Đơn hàng số lượng lớn cho một sự kiện
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Sở hữu trí tuệ ảnh hưởng như thế nào đến sản phẩm Shopify của tôi?

Shopify Integration | Pháp lý
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Không có giới hạn cho Chiến dịch, In hay Chỉ tiêu

Shopify Integration | Không giới hạn
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Nhập Chiến dịch từ Viralstyle.com sang cửa hàng Shopify?

Shopify Integration | 2 dịch vụ khác biệt, hiện nay chưa khả thi
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Tình trạng đơn hàng ở Viralstyle Fulfillment

Shopify Integration | Shopify status vs. Viralstyle order status
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Những quốc gia có thể giao hàng

Shopify Integration | Chúng tôi giao hàng đến những quốc gia nào?
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Vận Chuyển Quốc Tế

Shopify Integration | Xác nhận địa chỉ & ePacket
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Emails thông báo tự động

Shopify Integration | Nhận thông báo về đơn hàng
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Giao hàng Canvas đi quốc tế

Shopify Integration | Những hạn chế và miễn trừ trách nhiệm
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Tôi có thể tìm thông tin bưu kiện ở đâu?

Shopify Integration | Ở trang Shopify order page
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Cập Nhật Địa Chỉ Giao Hàng

Shopify Integration | Cập nhật địa chỉ đã được xác minh
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Mục "Action Required" là gì?

Shopify Integration | Những mục cần thực hiện thủ công
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Đóng gói

Shopify Integration | Cách chúng tôi ghi nhãn và đóng gói
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Địa Không Hợp Lệ / Công Cụ Xác Minh

Shopify Integration | Cách xác minh địa chỉ khách hàng
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Sản Xuất Bị Trì Hoãn

Shopify Integration | Vì sao thời gian sản xuất & shipping bị trì hoãn
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Email Báo Lỗi / Thông Báo

Shopify Integration | Tại sao đơn hàng không được tiến hành?
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Hàng bị trả lại Người gởi / Địa chỉ không chính xác

Shopify Integration | Tại sao bạn lại nhận được đơn hàng của khách
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Chính Sách Hoàn Tiền / Trả Lại

Shopify Integration | Chính sách
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Xác Nhận Hình Ảnh

Shopify Integration | Hình Ảnh / Hình chụp
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Khách Hàng Không Hài Lòng

Shopify Integration | Phía nào chịu trách nhiệm
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Giao Hàng Nội Địa Mỹ và Xác Minh Địa Chỉ

Shopify Integration | Địa chỉ nội địa Mỹ
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Mất Cắp / Thất Lạc và Giao Hàng Lại

Shopify Integration | Những nguồn hữu ích
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Thời Gian Hoàn Thiện Sản Phẩm và Giao Hàng

Shopify Integration |
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Huỷ Đơn Hàng Shopify

Shopify Integration
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Chỉnh Sửa Sản Phẩm Sau Khi Phát động Chiến Dịch

Shopify Integration | Chỉnh sửa sản phẩm | Shopify Product Page
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Cập nhật, chỉnh sửa hoặc thêm vào đơn hàng đã được đặt mua

Shopify Integration |
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Hỗ trợ In-app Chat

Shopify Integration |
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Trợ giúp qua Email

Shopify Integration |
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Canvas mẫu

Shopify Integration | Mock-ups, biểu mẫu, hướng dẫn thiết kế và gợi ý hữu ích
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago