Mã và Phiếu khuyến mãi

Viralstyle.com | Premium

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Tương tự như các phiếu khuyến mãi giấy tại các cửa hàng truyền thống, mã số khuyến mãi trực tuyến mang đến cho người dùng cơ hội tiết kiệm chi phí  mua hàng trực tuyến.

Các nhà tiếp thị có thể sử dụng mã số khuyến mãi trong việc hoạch định lại chiến lược, tri ân những khách hàng trung thành và khuyến khích những khách hàng thường xuyên.

Để tạo mã số khuyến mãi:
Nhấn vào biểu tượng "Coupons" phía bên trái trang quản trị của bạn, sau đó nhấn nút "Create Coupon". 

Chú ý quan trọng:
Bạn không được phép tạo mã khuyến mãi với các ký tự không phải chữ số, ngoại trừ A-Z, 0-9, "_" & "-".

Đặt tên cho mã khuyến mãi: nhằm nhắc bạn ở đâu và tại sao bạn dùng phiếu khuyến mãi. 

Ở đây, các bạn có thể thấy tôi đặt tên cho phiếu khuyến mãi là "Email Re-targeting - 1 to 5 Products Purchased", bởi vì tôi dự định sử dụng phiếu này cho một chiến dịch tiếp thị thư điện tử cho những khách hàng mua không quá 5 sản phẩm.

Những mã số này rất Nhạy Cảm: cho nên bạn phải chắc chắn rằng mình chia sẻ chính xác mã số đã tạo. 

Tôi sử dụng mã số "DEAL2DAY", cho nên tôi cũng đảm bảo rằng tôi chia sẻ mã số này bằng chữ in hoa.

Tạo hạn sử dụng: Để tạo cho khách hàng tâm lý nhất thiết phải dùng mã khuyến mãi và MUA NGAY TỨC KHẮC. 

Hôm nay là ngày 5.4, tôi sẽ đặt hạn sử dụng cho mã khuyến mãi tới ngày 9.4, làm như thế khách hàng sẽ có trọn 1 tuần để sử dụng. Sau khi mã khuyến mãi hết hạn, nó sẽ tự động mất hiệu lực, do đó sẽ dễ quản lý hơn

Thiết lập giá trị: có thể đặt mệnh giá đồng dollar Mỹ hoặc giá trị phần trăm. Mức giảm ở ví dụ dưới đây là $5USD vì mệnh giá khuyến mãi tối đa hệ thống cho phép là $5USD.

Thiết lập vùng giảm giá: nhằm quyết định chiến dịch nào thì khách hàng có thể dùng mã khuyến mãi.

Nhấn " Set Campaign Restriction", chọn "All Campaigns" nếu bạn muốn mã khuyến mãi có thể dùng được cho toàn bộ chiến dịch hoặc nhấn vào một chiến dịch cụ thể để chọn chỉ có chiến dịch đó được sử dụng mã khuyến mãi.

CHÚ Ý:
Để mã giảm giá tự động áp dụng, bạn có thể chèn mã giẩm vào đuôi của mỗi chiến dịch với công thức "coupon=code".
https://viralstyle.com/tênprofile/{tên campaign}?coupon=TÊNCOUPON

Ví dụ: 

  1.  URL campaign gốc sẽ có định dạng: https://viralstyle.com/publicname/campaignname?

  2. Coupon code là "TODAYSDEAL".

  3. Sau khi đính kèm mã giảm vào campaign URL thì sẽ có định dạng: https://viralstyle.com/publicname/campaignname?coupon=TODAYSDEAL

Coupons and Codes

View this article in English

Did this answer your question?