Đặt Hàng Thủ Công

Shopify Integration | Đặt hàng thủ công cho khách hàng

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc bạn cần phải đặt hàng thủ công cho khách hàng và dưới đây là cách thực hiện:

  1. Vào trang "Orders" trên tài khoản Shopify của bạn.

  2. Nhấn "Create Order" (trên cùng bên phải).

  3. Tìm hoặc tạo 1 khách hàng (quan trọng nhất).

  4. Trình duyệt sản phẩm.

  5. Nhấn "Vendors"

  6. Nhấn "Viralstyle"

  7. Chọn sản phẩm và thêm vào đơn hàng.

  8. Đồng ý thanh toán.

Ghi chú: Bạn cũng có thể email hoá đơn hoặc lưu thành bản nháp.

Một khi bạn đã đặt đơn hàng, vui lòng liên hệ với bộ phận Viralstyle Fulfillment bằng chính email mà bạn đã mua hàng của chính mình.

Manual Order

View this article in English

Did this answer your question?