Yêu cầu về hình ảnh

Shopify Integration | Hướng dẫn về hình ảnh

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Khi tạo thiết kế cho sản phẩm Mũ, xin CẦN TRÁNH:

  • Chữ nhỏ (Chữ bắt buộc có kích thước 1/4 inch)

  • Kích thước nhỏ 

  • Chi tiết phức tạp

  • Phông chữ thảo (Cursive Font)

  • Hiệu ứng phai màu

  • Hiệu ứng phủ bóng phức tạp

  • Hiệu ứng ảnh xám (Grayscale)

  • Màu chồng lấp

  • Tô màu (Các vùng màu lớn)

(Xin lưu ý vì thiết kế được dệt khâu)

Như bạn có thể thấy (ở trên) thứ thay đổi duy nhất là vùng bọc (màu đỏ). Đây là lý do tại sao chúng tôi nhấn mạnh bạn cần tạo deisgn lấp đầy toàn bộ template (vùng đỏ+xanh). Lưu ý không tạo deisgn theo kích thước canvas cụ thể. Luôn sử dụng theo mẫu template.

Image Requirements

View this article in English

Did this answer your question?