Emails thông báo tự động

Shopify Integration | Nhận thông báo về đơn hàng

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Bộ phận hậu cần của Viralstyle Fulfillment sẽ cập nhật với Shopify về tình hình đơn hàng (API). Viralstyle sẽ không bao giờ gởi thông báo trực tiếp đến khách hàng của bạn. Vui lòng xem 2 bài báo dưới đây để chắc chắc rằng thông báo tự động mà chúng tôi gởi đến Shopify được cài đặt hợp lý, từ đó khách hàng của bạn sẽ nhận được chúng:

Ba thông báo này gồm có:
1.) Khi đơn hàng được xác nhận & được chuyển tới bộ phận hậu cần của Viralstyle.
2.) Khi số theo dõi vận chuyển hàng (tracking number) hiển thị trên dòng thời gian đặt hàng của Shopify thì khách hàng sẽ nhận được email thông báo trong đó có thông tin theo dõi vận chuyển.
3.) Khi bưu kiện được chuyển tới tay khách hàng, họ sẽ nhận được một email thông báo là bưu kiện "đã chuyển".

Automated Notification Emails

View this article in English

Did this answer your question?