Mọi Thứ Bạn Cần Biết

Shopify Integration | Giới thiệu

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Sau khi cài đặt ứng dụng, có vài điều bạn nên biết khi sử dụng Viralstyle Fulfillment.

Hãy đảm bảo bạn đã thêm phương thức thanh toán (payment method) vào ứng dụng, điều này là bắt buộc trước khi Launch & Import. Bạn có thể cập nhật phương thức thanh toán của mình bằng cách nhấp vào Settings > Payment Method, sau đó thêm tài khoản tín dụng/ ghi nợ hoặc PayPal với thỏa thuận thanh toán (billing agreement).

Lưu ý: Nếu bạn chưa thiết lập thỏa thuận thanh toán với PayPal thì bạn có thể thiết lập ngay bây giờ. Thỏa thuận thanh toán cho phép nhà cung cấp thứ ba rút tiền từ tài khoản PayPal của bạn, CHỈ ĐỂ dùng cho chi phí sản xuất và giao hàng. Viralstyle Fulfillment App trên Shopify không tính lệ phí hàng tháng hoặc phụ phí nào khi sử dụng ứng dụng .

Khi đơn hàng được đặt bởi khách hàng, Viralstyle Fulfillment sẽ xử lý và lập hóa đơn cho tài khoản của bạn để thanh toán chi phí sản xuất & giao hàng trong vòng 24 giờ (sử dụng phương thức thanh toán bạn đã thêm ở trên).

Viralstyle Fulfillment không xử lý các giao dịch giữa bạn và khách hàng của bạn trên Shopify.

Việc sản xuất đơn hàng sẽ được tự động hóa (theo mặc định) từ thời điểm đặt hàng cho đến thời điểm giao hàng. Xem tab "Settings", trên trang Settings bên dưới.

Viralstyle Fulfillment sẽ đồng bộ với Shopify trạng thái đơn đặt hàng, sau đó Shopify sẽ gửi email từ cửa hàng của bạn để thông báo (giống như chính tay bạn gửi). Các cài đặt này có thể được điều chỉnh trong tài khoản Shopify của bạn. Xem hai bài viết trong Shopify Help Center dưới đây.

Những thông báo được gửi đi:

1.) Khi đơn hàng được xác nhận và đã gửi đến Viralstyle Fulfillment.

2.) Khi số mã theo giõi (tracking number) được thêm vào Shopify Order Timeline, khách hàng sẽ nhận được email có thông tin theo dõi (nếu các cài đặt của bạn hợp lệ).

3.) Khi sản phẩm được giao xong, khách hàng sẽ nhận được email ghi rõ kiện hàng đã “Delivered” (nếu các cài đặt của bạn hợp lệ).

Có những lúc các đơn hàng cần thực hiện lệnh thủ công trước khi chúng tôi có thể tiếp tục.

Bạn sẽ cần phải kiểm tra tab "Action Required"  thường xuyên, ví dụ hình bên dưới. Nếu có vấn đề về địa chỉ hoặc thanh toán, bạn cần thực hiện lệnh thủ công trước khi chúng tôi có thể tiếp tục.

VẤN ĐỀ VỀ ĐỊA CHỈ 

Ở tab "INFO" (xem ở trên) có công cụ địa chỉ bên thứ 3 giuớ bạn xác định vấn đề về địa chỉ.

Sau đó, bạn có thể liên hệ với khách hàng để yêu cầu cập nhật hoặc cung cấp địa chỉ thay thế, sau đó bạn có thể chỉnh sửa địa chỉ trên trang Shopify order page của bạn, ví dụ hình bên dưới.

Khi bạn đã cập nhật (các) địa chỉ, chúng tôi sẽ thay đổi trạng thái thành "Payment Issue" để thông báo cho bạn rằng chúng tôi chưa chấp nhận/ xác minh địa chỉ (do đó bạn sẽ chưa bị tính tiền).

Khi chúng tôi đã chấp nhận/ xác minh địa chỉ và tính tiền vào tài khoảng thanh toán của bạn để chi trả cho Chi phí sản xuất & Vận chuyển, trạng thái đơn hàng sẽ ngay lập tức thay đổi.

Đơn sẽ tự động chuyển trở lại vào tab "All Orders". Điều này sẽ xác nhận rằng chúng tôi đã chấp nhận địa chỉ mới/cập nhật và sẽ tiếp tục sản xuất ngay lập tức.

ĐỌC THÊM VỀ ĐỊA CHỈ KHÔNG HỢP LỆ VÀ CÔNG CỤ XÁC MINH DƯỚI ĐÂY 

VẤN ĐỀ THANH TOÁN 

Nếu có vấn đề về thanh toán, bạn có thể cập nhật phương thức thanh toán giống như cách bạn đã thêm thanh toán sau khi cài đặt app.

Nhấp Settings > Payment Method, sau đó thêm tài khoản tín dụng/ ghi nợ hoặc PayPal với thỏa thuận thanh toán.

ĐỌC THÊM VỀ CÁC VẤN ĐỀ THANH TOÁN 

Sau khi địa chỉ /phương thức thanh toán được cập nhật, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin từ ứng dụng qua phía chúng tôi. Nếu địa chỉ/phương thức thanh toán đã được chấp thuận, chúng tôi sẽ tiếp tục tiếng hàng sản xuất đơn hàng.

HAPPY SALES! 

Everything You Need To Know

View this article in English

Did this answer your question?