Thêm Phương Thức Thanh Toán / Cài Đặt
Shopify Integration | Giới thiệu
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Thêm Phương Thức Thanh Toán 

Bạn bắt buộc phải thêm phương thức thanh toán trước khi bạn có thể import/publish sản phẩm từ ứng dụng Viralstyle Fulfillment vào cửa hàng Shopify.

Nhấp vào nút "Settings" (trên cùng bên phải), sau đó nhấp vào tab "Payment Method".

Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ, hoặc tài khoản PayPal để thanh toán. Xin lưu ý bạn sẽ cần phải thiết lập thỏa thuận thanh toán với PayPal để mục thanh toán định kỳ được ủy quyền cho Nhà cung cấp bên thứ ba (Viralstyle Fulfillment).

Điều chỉnh Settings của app 

Từ nút "Settings" (trên cùng bên phải), nhấp vào tab "Settings".

1.) Auto Fulfill Orders

Bạn sẽ thấy rằng cài đặt "Auto Fulfill Orders" được bật "ON" theo mặc định.

Nếu được bật, tất cả các đơn hàng mới được đặt trong cửa hàng của bạn có sản phẩm ViralStyle sẽ được tự động chuyển qua hệ thống và xử lý. Nếu phương thức thanh toán và (các) địa chỉ khách hàng đã hợp lệ, chúng tôi sẽ xử lý phần còn lại.

Nếu tắt tùy chọn này thì sẽ cần phía bạn gửi các đơn đặt hàng tới ViralStyle theo cách thủ công từ tab orders của ViralStyle Fulfillment App.


2.) Use Product Style As Variant

Xin đọc kỹ công cụ Sử dụng Product Style As Variant (UPSAV). Khi "Use Product Style As Variant" được bật, chiến dịch của bạn sẽ được import dưới dạng một sản phẩm có 3 tùy chọn - Kiểu sản phẩm (T-shirt, V-Neck, v.v.), Màu và Kích thước. Khi bị tắt, chiến dịch của bạn sẽ được import dưới dạng nhiều sản phẩm - một sản phẩm cho mỗi kiểu - với 2 tùy chọn: Màu và Kích thước.


3.) Store Address

Địa chỉ này sẽ được sử dụng làm địa chỉ hoàn trả (return address) trên nhãn vận chuyển hàng nếu đó là địa chỉ hợp lệ của Hoa Kỳ. Nếu cửa hàng của bạn có địa chỉ quốc tế thì chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ hoàn trả mặc định của chúng tôi với tên cửa hàng của bạn. Để tìm hiểu thêm về chủ sở hữu doanh nghiệp quốc tế (ngoài Hoa Kỳ) và chính sách , hãy xem các bài viết bên dưới.

Adding Payment / Adjust Settings

View this article in English

Did this answer your question?