Quá trình của Viralstyle Fulfillment

Shopify Integration

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Khi đơn đặt hàng được đặt, Viralstyle Fulfillment sẽ xử lý và lập hóa đơn của giá sản phẩm và sản xuất cho phương thức thanh toán đã được xác minh của bạn trong vòng 24 giờ. Từ ngày xử lý, thời gian hoàn thiện của chúng tôi là từ 5-15 ngày, tùy thuộc vào sản phẩm được đặt hàng và nơi sản phẩm được giao.

Chúng tôi thường sẽ giao sản phẩm áo vòng 5-7 ngày, tất cả các sản phẩm khác trong vòng 10-12 ngày.

Chúng tôi sẽ phải thông báo thời gian thực tế (phía dưới) trong trường hợp đơn hàng có số lượng lớn hoặc mùa lễ. Những trường hợp này bạn có tham khảo bất kỳ lúc nào trong Shopify Help Center của chúng tôi, nằm ở phía trên cùng bên phải của Dashboard trong Shopify App

Để truy cập nhanh, hãy xem bài viết sau: Thời gian hoàn thiện sản phẩm và giao hàng

Thời gian sản xuất:
• Sản phẩm áo & Canvas: trong vòng 5-10 ngày làm việc dự kiến.
• Sản phẩm thêu, Posters, Cốc, Phụ kiện in thăng hoa & Sản phẩm làm bằng tay: trong 10-15 ngày làm việc dự kiến.

Thời gian vận chuyển (thêm vào):
• Nội địa: 2-3 ngày
• Quốc tế: 7-10 ngày

Viralstyle Fulfillment Process

View this article in English

Did this answer your question?