Bộ Sưu Tập trong Shopify

Shopify | Import sản phẩm đến từng collection cụ thể.

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Có nhiều cách lựa chọn bộ sưu tập để lưu sản phẩm vào Shopify thông qua ứng dụng Viralstyle Fulfillment.

Khi tạo một bộ sưu tập trên Shopify, bạn có 2 lựa chọn là: Manual collections (Tuỳ chỉnh) & Automated collections (Tự Động). Vui lòng ghé thăm Mục Giải Đáp Shopify (đường dẫn bên dưới) để tìm hiểu thêm về từng loại cụ thể.

Dưới đây là hướng dẫn căn bản cách sử dụng hai bộ sưu tập này khi launch sản phẩm bằng ứng dụng Viralstyle Fulfillment.

  1. MANUAL COLLECTIONS (Shopify)

Bao gồm từng sản phẩm mà bạn đã chọn. Những sản phẩm được chọn sẽ luôn nằm trong bộ sưu tập trừ khi bạn thêm hoặc bỏ chúng đi.

Chú ý: Bạn không thể chuyển automatic collection sang manual collection. Thay vào đó, hãy tạo một manual collection mới, rồi thêm sản phẩm tuỳ ý vào.

Hai cách thêm sản phẩm:
a.) Thông qua tuỳ chỉnh (xem bên dưới)
b.) Thông qua ứng dụng bên thứ 3 (ví dụ: Ứng dụng Viralstyle)

Đối với Ứng dụng Viralstyle…
Lưu ý rằng, ở đây tôi đang thêm sản phẩm vào Manual Collections mà tôi đã tạo từ trước trên Shopify.

Bạn được phép chọn tên cho Manual Collection trong mục "Shopify Settings” từ trang Viralstyle Launch. 

Khi đã hoàn tất điền tên, mô tả và đồng ý với điều khoản sử dụng, vui lòng kiểm tra lại mục Shopify Settings. Mục này cho phép bạn tuỳ chỉnh tính năng hiển thị & chuyển sản phẩm tự động, hay Live sản phẩm trên Storefront.

Click mũi tên dưới cùng bên phải, chọn Manual Collection tuỳ ý, sau đó launch sản phẩm.

2. AUTOMATED (SMART) COLLECTIONS
Nó sẽ tự động gộp những sản phẩm tương tự nhau dựa trên các điều kiện cụ thể mà bạn đặt ra. Bạn được tuỳ ý điều chỉnh số lượng các điều kiện này cũng như quyết định liệu sản phẩm có cần phải hội đủ tất cả các điều kiện hay chỉ cần đáp ứng một trong số đó.

Ví dụ 1:

Tất cả sản phẩm được thêm vào bộ sưu tập này thông qua ""Condition" (điều kiện), bạn có thể cập nhật/thay đổi các điều kiện này bất kỳ lúc nào cũng như thiết lập nhiều điều kiện cùng lúc trong quá trình tạo Automatic Collection:

Hai cách thêm sản phẩm:
a.) Product vendor > is equal to >  ViralStyle
b.) Product type > is not equal to > Decor

Điều này có nghĩa là bất kỳ sản phẩm nào được launch từ Ứng dụng Viralstyle (Vendor), mà không thuộc "Decor" sẽ được thêm vào bộ sưu tập này. 

Ví dụ 2:
Tất cả sản phẩm được thêm vào bộ sưu tập này thông qua "Condition", bạn có thể cập nhật/thay đổi các điều kiện này bất kỳ lúc nào cũng như thiết lập nhiều điều kiện cùng lúc trong quá trình tạo Automatic Collection. Ở đây các sản phẩm được thêm vào với "tag-based":

Product tag > is equal to > ANY TAG (tên của test tag)

Bất kỳ sản phẩm nào được launch thông qua Ứng dụng Viralstyle với tag "ANY TAG" sẽ được thêm vào bộ sưu tập này.

Đối với Ứng dụng Viralstyle…
Lưu ý rằng, ở đây tôi thêm "Conditions" vào Automatic Collections vốn đã được tạo từ trước trên Shopify. Automatic Collections sẽ không xuất hiện khi click vào mũi tên xổ xuống trong mục  "Shopify Settings". 

Bạn phải thêm chính xác tag muốn dùng trong quá trình tạo bộ sưu tập vào mục "Tag" phía dưới Description trong trang Viralstyle Launch.

Vì ví dụ này sử dụng "ANY TAG" (case-sensitive), vì thế tôi sẽ thêm tag này vào và nhấn phím "tab" trên bàn phím để tiến hành.

Khi đã hoàn tất điền tên, mô tả và đồng ý với điều khoản sử dụng, vui lòng kiểm tra lại mục Shopify Settings. Mục này cho phép bạn tuỳ chỉnh tính năng hiển thị & chuyển sản phẩm tự động, hay Live sản phẩm trên Storefront.

Không cần đổi "Collection Name" nếu sử dụng Vendor Conditions. Sản phẩm sau khi launch sẽ được tự động chuyển tới bộ sưu tập dựa trên các điều kiện đã thiết lập.

Nêú còn bất kỳ thắc mắc gì thêm vui lòng liên hệ shopify@viralstyle.com.

Shopify Collections

View this article in English

Did this answer your question?