All Collections
Hướng Dẫn Tiếng Việt
Viralstyle Fulfillment App (Shopify)
Không có giới hạn cho Chiến dịch, In hay Chỉ tiêu
Không có giới hạn cho Chiến dịch, In hay Chỉ tiêu
Shopify Integration | Không giới hạn
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Khi sử dụng Ứng dụng Viralstyle Fulfillment trên Shopify, thì sản phẩm bạn tung ra sẽ không còn là "Campaign" kinh doanh theo model của Viralstyle.com(website) nữa. 

Sản phẩm Viralstyle Fulfillment được tung ra thông qua Shopify không có giới hạn về thời gian, số lượng in hoặc mục tiêu. Mỗi sản phẩm tung ra sẽ luôn được tồn tại trên Shopify. Đơn hàng được thêm vào dữ liệu gia công với ghi chú là đơn hàng "one-off". Chu kỳ thanh toán được tiến hành 2 lần mỗi ngày, sáng và tối. 

Điểm khác nhau là gì?

Chúng tôi đang cố gắng cập nhật Help Center và Knowledge base để giảm thiểu mọi nhầm lẫn có thể. Bạn nên truy cập trang web chính của chúng tôi  Viralstyle.com. Trang web này có hình mẫu kinh doanh khác nhau và không áp dụng cho seller của Shopify.

Hãy bắt đâù bằng cáchh xem Video NÀY.

Ghi chú: Bạn không thể tung ra sản phẩm trên trang web của chúng tôi và chuyển nó qua Shopify.

No Campaigns, Print Minimums or Goals!

View this article in English

Did this answer your question?