Hiện tại, ứng dụng Viralstyle Fulfillment được thiết kế để hoàn thiện chỉ cho từng đơn hàng một. Chúng tôi hiện vẫn đang hoàn thiện các cập nhật từ ý kiến người dùng để cho ra đời tính năng giảm giá cho sản phẩm số lượng lớn trong tương lai. 

Nếu bạn là chủ của một cửa hàng Shopify tìm kiếm cách bán hàng hoá hữu hình trên thị trường sử dụng POS, vui lòng liên hệ shopify@viralstyle.com.

Chú ý: Đơn hàng sỉ tối thiểu 100/cái trở lên,  drop-shipping hiện chưa dành cho đơn hàng số lượng lớn.

Product Batching and Bulk Order Discounts

View this article in English

Did this answer your question?