Email Báo Lỗi / Thông Báo
Shopify Integration | Tại sao đơn hàng không được tiến hành?
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Bạn có thể sẽ nhận được một email hoặc thông báo rằng có một "Error" trong quá trình hoàn thiện đơn hàng. Đa số trong trường hợp này là do khách hàng chưa thêm thông tin cần thiết mà ứng dụng yêu cầu để hoàn thiện đơn hàng. Nếu bạn không thấy đơn hàng hiện bên trong Ứng dụng Viralstyle ở trang "All Orders" thì cũng có nghĩa là chúng tôi vẫn chưa tính tiền đơn hàng này. 

Bạn sẽ phải hỏi khách hàng đặt lại đơn hàng hoặc bạn sẽ thay họ đặt lại đơn hàng. Thông tin cần thiết để đặt hàng như sau:

1.) Tên

2.) Địa chỉ shipping chính xác

3.) Địa chỉ email

NHẤN VÀO ĐÂY để xem ví dụ về những thông tin này. Đừng ngần ngại liên hệ chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào. Chúng tôi sẵn lòng trợ giúp!

Error Email / Notification

View this article in English

Did this answer your question?