Báo Lỗi hoặc Tài Khoản Gặp Vấn Đề

Shopify Integration | Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Đâù tiên, hãy liên hệ vơí đôị hỗ trợ của Viralstyle Fulfillment để xem đã có ai report về vấn đề này chưa tại địa chỉ email: shopify@viralstyle.com.

Nếu vấn đề này vẫn chưa được report thì chúng tôi sẽ sẵn sàng chạy vài test thử và trình lên một báo cáo chính thức. Đầu tiên, chúng tôi cần bạn tạo một tài khoản "staff" để đội Developer truy cập vào cài đặt ứng dụng của bạn.

1.) Nhấn biểu tượng "Settings" nằm phía dưới cùng bên trái màn hình, minh hoạ TẠI ĐÂY

2.) Nhấn biểu tượng "Account" nằm phía trên cùng bên phải menu tuỳ chọn, minh hoạ TẠI ĐÂY

3.) Kéo xuống dưới 1 chút và nhấn biểu tượng "Add staff account", minh hoạ TẠI ĐÂY

4.) Thêm Tên, Họ và email sau đó nhấn nút "Send Invite", minh hoạ TẠI ĐÂY

Một khi đã nhận được lời mời từ bạn, thì đội Developer của chúng tôi sẽ đăng nhập và mở ứng dụng Viralstyle Fulfillment ra để kiểm tra cài đặt của bạn. Được phép của bạn, chúng tôi sẽ kiểm tra tài khoản (cho từng vấn đề cụ thể) và công cụ. Chúng tôi sẽ hồi đáp bằng một báo cáo với những cập nhật một khi kiểm tra xong.

Bug Reports or Account Issues

View this article in English

Did this answer your question?