Ứng dụng hoạt động như thế nào?

Shopify Integration | Quá Trình Xử Lý

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Ứng dụng của chúng tôi cho phép bạn tung ra sản phẩm của mình chỉ trong vòng 3 nốt nhạc:

1.) Tải thiết kế lên (yêu cầu và hướng dẫn về hình ảnh

2.) Chọn Variants, Title/Description & Import Preferences

3.) Đồng ý vơí điêù khoản sử dụng Terms Of Service sau đó  tung chiến dịch ra!

Trong vòng 24h (từ lúc đơn hàng được đặt) Viralstyle sẽ trừ tiền từ tài khoản của bạn cho gia công và chuyển hàng.

Từ thời điểm đó, mọi sản phẩm áo sẽ được giao đi trong vòng 5-7 ngày làm việc. Các sản phẩm khác sẽ được giao đi trong vòng 10-15 ngày làm việc. 

Thời gian chuyển hàng sẽ được tính sau thời điểm đó.

How does the app work?

View this article in English

Did this answer your question?