Sellers đặt câu hỏi ở đâu?
Shopify Integration | Liên hệ với team hỗ trợ
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Chúng tôi hỗ trợ sellers thông qua ứng dụng chat nội bộ In - app (phía dưới cùng bên phải màn hình), hoặc email tại shopify@viralstyle.com

Giờ làm việc : Thứ Hai - Thứ Sáu, 9h sáng - 5h chiều (giờ miền Đông Hoa Kỳ), xem hướng dẫn bên dưới:

As a Seller, how should I inquire?

View this article in English

Did this answer your question?