Mẫu thử
Shopify Integration | Đặt hàng mẫu
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Cách tốt nhất để đặt một mẫu thử với giá thấp nhất từ chiến dịch mà bạn đã tung ra là tạo mã số khuyến mãi cho chính bạn.

  1. Nhấn vào tab “Discounts” trong bảng Admin TẠI ĐÂY để tạo. 

  2. Dùng mã số khuyến mãi như một khách hàng bình thường mua hàng.

Nếu bạn vẫn chưa tung ra sản phẩm, thì hãy tung ra một mẫu thử trên ứng dụng Viralstyle Fulfillment với giá thấp nhất có thể (bằng với giá base cost của sản phẩm). Bạn có thể thấy basecost của tất cả các sản phẩm TẠI ĐÂY

Đặt hàng:

  1. Vào trang "Orders" trong tài khoản Shopify của bạn. 

  2. Nhấn "Create Order" (Trên cùng bên phải)

  3. Tìm hoặc  tạo khách hàng (chú ý: thông tin khách hàng phải được nhập vào đúng ô, bao gồm tên, điạ chỉ chính xác và địa chỉ email hữu dụng).

  4. Trình duyệt sản phẩm.

  5. Nhấn "Vendors".

  6. Nhấn "Viralstyle".

  7. Chọn sản phẩm và thêm vào đơn hàng.

  8. Đồng ý thanh toán. Bạn cũng có thể email hoá đơn hoặc lưu như 1 bản nháp.

Một khi bạn hoàn thành đơn hàng thủ công, vui lòng liên hệ bên Viralstyle Fulfillment bằng chính email mà bạn đã dùng để mua sản phẩm thử của chính mình. 

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua In-app chat hoặc email shopify@viralstyle.com. Chúng tôi sẽ xác nhận đơn hàng đã vào hệ thống, sau đó sẽ cố gắng hoàn thiện đơn hàng nhanh nhất có thể trong khả năng của mình.

Product Samples

View this article in English

Did this answer your question?