Yêu Cầu Sản Phẩm Mới

Shopify Integration | Muốn chúng tôi thêm sản phẩm mới?

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Chúng tôi luôn luôn tạo điều kiện cho việc tung ra sản phẩm mới, việc tung ra sản phẩm mới nhằm phục vụ nhu cầu số đông và cạnh tranh lành mạnh.

Điều này có nghĩa là, nếu bạn gởi cho chúng tôi một số mẫu sản phẩm mà bạn thích cùng với hình ảnh đi kèm chứng mình rằng bạn mong muốn sản phẩm đó, thì chúng tôi sẽ bắt tay thảo luận ngay trong cuộc họp tiếp theo.

Quá trình, thời gian và nỗ lực bổ sung một sản phẩm vào bộ sưu tập của chúng tôi có thể tốn kém và cần đầu tư. Điều này có nghĩa là chúng tôi yêu cầu phải thấy được tiềm năng của Sellers đó thông qua quá trình bán hàng.

Lịch sử kinh doanh của bạn có thể được chứng minh từ các Nền tảng hoặc Nhà cung cấp khác, chúng tôi chỉ cần thấy doanh số. Bạn có thể email chúng tôi với các thông tin ở trên tới địa chỉ shopify@viralstyle.com.

Cám ơn sự hợp tác của bạn và chúng tôi hi vọng sẽ sớm bàn bạc về sản phẩm mới này!

New Product Requests

View this article in English

Did this answer your question?