Canvas mẫu

Shopify Integration | Mock-ups, biểu mẫu, hướng dẫn thiết kế và gợi ý hữu ích

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Nhấp dưới đây để xem một đoạn video ngắn và nhận được một mock-up miễn phí cho bản Premium Canvas.Nhấp dưới đây để xem bài đăng trên trang blog của chúng tôi, nơi mà bạn có thể tìm được hình ảnh/tệp hướng dẫn, yêu cầu, giá cả và cước phí, cùng nhiều thông tin hữu ích khác.Nhấp dưới đây để xem video giải thích cách sử dụng bảng mẫu thiết kế canvas, cách tải lên tệp để in tới Viralstyle. 


Nhấp dưới đây để xem video cách sử dụng Canvas mockups.

Như bạn có thể thấy (ở trên) thứ thay đổi duy nhất là vùng bọc (màu đỏ). Đây là lý do tại sao chúng tôi nhấn mạnh bạn cần tạo deisgn lấp đầy toàn bộ template (vùng đỏ+xanh). Lưu ý không tạo deisgn theo kích thước canvas cụ thể. 

Luôn sử dụng theo mẫu template.

Canvas Package

View this article in English

Did this answer your question?