Giao hàng Canvas đi quốc tế
Shopify Integration | Những hạn chế và miễn trừ trách nhiệm
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Chúng tôi khuyến khích người bán KHÔNG nên nhắm vào hoặc bán Canvas đi quốc tế bởi vì nhiều nguyên nhân, điều này giải thích tại sao chúng tôi đã thêm chứng năng thông báo vào. Cơ bản thì chúng tôi có thể giao hàng đi quốc tế, nhưng cước phí sẽ VÔ CÙNG đắt đỏ cho người bán. Hơn nữa, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho Canvas bị mất, đánh cắp hay hư hỏng khi chúng được vận chuyển quốc tế bởi vì cước phí quá cao cho cả 2 phía. Người bán xin lưu ý rằng họ sẽ tự chịu rủi ro nếu quyết định nhắm vào người mua quốc tế.

Chúng tôi không bảo đảm đối với vận chuyển quốc tế; nhận đổi hoặc trả hàng, khi sử dụng bộ phận hậu cầu Viralstyle để giao hàng đi quốc tế. Điều này có nghĩa là ở một số quốc gia thường có rắc rối cao trong thủ tục hải quan, bưu kiện bị thất lạc, đánh cắp hoặc thất lạc trong quá trình vận chuyển. Bộ phận hậu cần của Viralstyle sẽ không chịu trách nhiệm đối với các bưu kiện không thể đến tay người mua, bên bán phải tự chịu trách nhiệm về việc này. Chúng tôi sử dụng UPS để vận chuyển bưu kiện đi quốc tế, và hãng này không cung cấp tracking một khi hàng rời khỏi nước Mỹ (chỉ khi nào hàng được giao tới tay người mua).

Canvas International Shipping

View this article in English

Did this answer your question?