Sản Xuất Bị Trì Hoãn

Shopify Integration | Vì sao thời gian sản xuất & shipping bị trì hoãn

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

1.) Bạn phải đảm bảo App Settings của mình được cập nhật, đơn hàng sẽ không được Tự động gia công nếu bạn để ở chế độ “OFF”. 

2.) Bạn phải đảm bảo phương thức thanh toán (Tín dụng, Trả trước, Paypal) có đủ tiền và còn hiệu lực.

3.) Kiểm tra tab "Action Required" tại trang Orders của ứng dụng. Đơn hàng của bạn có thể không được tiến hành nếu địa chỉ khách hàng hoặc địa chỉ nhận hàng gởi trả của bạn không tồn tại. 

Đơn hàng sẽ xuất hiện trong Tab "Action Required" tại trang Orders của ứng dụng. Bạn sẽ được thông báo bằng email trong trường hợp bạn cần cập nhật nó trước khi đơn hàng được chuyển qua xưởng để sản xuất. Đơn hàng sẽ tạm dừng cho đến khi thông tin được cập nhật.

Nhấn vào "In-app Messenger" và liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi cùng với địa chỉ email của khách hàng. Chúng tôi sẽ kiểm tra đơn hàng này và báo cho bạn biết. 

Bạn không nên để khách hàng của mình liên hệ trực tiếp với Viralstyle Fulfillment. Chăm sóc khách hàng trực tiếp không áp dụng cho dịch vụ này.

Fulfillment Delay

View this article in English

Did this answer your question?