All Collections
Hướng Dẫn Tiếng Việt
Viralstyle Fulfillment App (Shopify)
Hàng bị trả lại Người gởi / Địa chỉ không chính xác
Hàng bị trả lại Người gởi / Địa chỉ không chính xác

Shopify Integration | Tại sao bạn lại nhận được đơn hàng của khách

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Bạn có thể nhận được 1 bưu kiện đúng ra phải được gởi cho khách hàng (gởi đến địa chỉ kinh doanh/nhận hàng gởi trả của bạn). Tại sao điều này lại xảy ra?

Đa số những trường hợp này, bưu điện đã nhiều lần giao hàng đến địa chỉ khách hàng, nhưng đều không được.

Nếu địa chỉ bị xếp vào mục "Undeliverable, Not Safe, Insufficient or Missing Apartment #" thì bưu điện sẽ gởi bưu kiện đó tới địa chỉ của bạn. Cũng có trường hợp khách hàng tự chối nhận hàng, và bạn phải tự giải quyết vấn đề này.

Chúng tôi làm điều này là vì 2 nguyên nhân:

  1.  Bạn đã trả tiền cho sản phẩm và phí bưu điện, nên nếu khách hàng không nhận được hàng , thì nó là tài sản của bạn.

  2. Nếu trong bất kỳ trường hợp nói trên xảy ra, khách hàng sẽ liên hệ nhóm của bạn để cập nhật hay thay thế địa chỉ nhằm thực hiện gởi lại lần nữa.

Hiện nay, chúng tôi chưa thể thực hiện chuyển đổi, giao hàng lại hay hoàn tiền. Chúng tôi đang cố gắng tạo ra 1 tính năng tương tự trong vòng vài tháng tới. Chúng tôi sẽ thông báo tới bạn khi tính năng này khả dụng.

Returned to Sender / Undeliverable Address

View this article in English

Did this answer your question?