Xác Nhận Hình Ảnh

Shopify Integration | Hình Ảnh / Hình chụp

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Xác Nhận Bằng Hình Ảnh là một bức ảnh rõ ràng thể hiện sản phẩm/mẫu in lỗi và nhãn vận chuyển hàng (trong cùng một bức ảnh).

LƯU Ý QUAN TRỌNG:
Chúng tôi đề nghị người bán nên yêu cầu khách hàng cung cấp xác nhận hình ảnh theo hướng dẫn sau đây trước khi liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Viralstyle (khi khách hàng liên hệ).
• Viralstyle Fulfillment không thể xử lý yêu cầu cho đến khi chúng tôi nhận được thông tin này.
• Viralstyle Fulfillment không yêu cầu khách hàng trả lại sản phẩm, khách hàng có thể giữ sản phẩm để tránh sự bất tiện.

Hướng dẫn:
Đặt sản phẩm trên một bề mặt bằng phẳng trong một khu vực đủ ánh sáng; hình chụp cần bao gồm tag của sản phẩn và/hoặc sản phẩm/mẫu in bị lỗi  hiển thị một cách rõ ràng. Nhãn vận chuyển hàng gốc phải được đặt trên đầu hoặc bên cạnh sản phẩm lỗi người bán báo cáo để nhận viên của chúng tôi có thể lập hồ sơ và xử lý yêu cầu của bạn. Đồng thời, vui lòng gửi Số đơn đặt hàng của (các) đơn hàng được đề cập.

Dưới đây là ví dụ về email của sản phẩm “Sai kích thước", khách hàng đã đặt hàng Size Medium nhưng nhận được Size Small. Đây là một ví dụ tốt về một email được gửi bởi người bán trên Shopify, có chứa tất cả thông tin cần thiết để xử lý yêu cầu.

Trong ví dụ này, bạn thấy rằng có 3 yếu tố cần thất được cung cấp trong hình ảnh xác nhận hình ảnh này:

• Thiết kế hiển thị rõ ràng
• Kích thước thẻ áo (tag) áo có thể đọc được rõ ràng
• Nhãn vận chuyển hàng hiển thị rõ ràng

Bạn có thể sử dụng hình ảnh dưới đây để làm mẫu khi yêu cầu thông tin này từ khách hàng để họ có thể hiểu rõ những gì bạn đang yêu cầu.

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho người bán hàng (và khách hàng của họ) một trải nghiệm tốt, bắt đầu với quy trình thanh toán, cho đến hàng đã được giao. Chúng tôi  - đối tác thực hiện sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các sản phẩm bị in nhầm hoặc bị hỏng. Chúng tôi rất coi trọng từng báo cáo một để chúng tôi có thể loại bỏ sai sót của quá trình in trong tương lai.

Gửi Xác Nhận Hình Ảnh:
Xin liên hệ với chúng tôi (qua In-app chat) với Mã số đơn đặt hàng và Xác nhận hình ảnh sản phẩm / mẫu in lỗi. Chúng tỗi sẽ tiến hành in/gửi lại cho khách.

Visual Confirmation

View this article in English

Did this answer your question?