Chính Sách Hoàn Tiền / Trả Lại

Shopify Integration | Chính sách

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Nếu sản phẩm có vấn đề gì (thiết kế, kích cỡ hoặc lỗi sản phẩm), Viralstyle sẽ in lại và giao hàng mới cho khách hàng mà không tính bất kỳ khoản phí nào thêm. Chúng tôi yêu cầu xác nhận bằng hình ảnh từ khách hàng để xử lý đơn hàng lỗi.

Ghi chú: Vui lòng đừng quên xác nhận hình ảnh khi khách hàng yêu cầu đổi trả, bằng chứng này phải được xác nhận trước khi tiến hành đổi trả cho khách hàng.

Nếu khách hàng không hài lòng, và sản phẩm không có vấn đề gì thì bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về vấn đề này. Chúng tôi sẽ không hoàn tiền, gởi trả, giao lại, hay đổi.

Refund / Return Policy

View this article in English

Did this answer your question?