All Collections
Hướng Dẫn Tiếng Việt
Viralstyle Fulfillment App (Shopify)
Giao Hàng Nội Địa Mỹ và Xác Minh Địa Chỉ
Giao Hàng Nội Địa Mỹ và Xác Minh Địa Chỉ

Shopify Integration | Địa chỉ nội địa Mỹ

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Viralstyle Fulfillment sẽ có nút để xác minh trong ứng dụng cho các đơn hàng có vấn đề về địa chỉ không hợp lệ. Công cụ này gọi là Smarty Streets, được USPS.com sử dụng để xác minh tất cả các địa chỉ nội địa Mỹ. Bạn có thể tìm thấy công cụ này bằng cách nhấp vào nút "info", ở bên phải của đơn đặt hàng bị lỗi - khi đơn đặt hàng nằm trong tab "Action Required".

Có một số cách để bạn có thể ngăn chặn lỗi địa chỉ dẫn đến sự chậm trễ trong sản xuất. Có nhiều ứng dụng Miễn phí và Trả tiền dùng để xác minh địa chỉ trên Shopify App Store.

Một số ứng dụng nếu khách hàng nhập địa chỉ không hợp lệ, cửa sổ pop-up sẽ xuất hiện yêu cầu họ kiểm tra lỗi. Đó sẽ là những công cụ/tính năng tuyệt vời để cung cấp cho khách hàng của bạn kiểm tra thông tin của riêng họ.

Gợi ý:
Khách hàng muốn được thông báo khi họ đánh địa chỉ sai chính tả trước khi checkout, thay vì được thông báo/gửi email 5-7 ngày sau (chỉ để biết đơn đặt hàng của họ chưa được xử lý). 

LƯU Ý QUAN TRỌNG:
Chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ đánh giá nào về các ứng dụng này, nhưng chúng tôi đã nhận được một số giới thiệu vời về chúng. Các ứng dụng này được đề xuất bởi người bán Viralstyle Fulfillment.
Viralstyle Fulfillment không chịu trách nhiệm cho các ứng dụng này dưới bất kỳ hình thức nào, vì vậy, lưu ý về rủi ro khi sử dụng chúng. Các ứng dụng này có thể giúp bạn xác minh tất cả địa chỉ cho các đợn hàng nội địa Mỹ khi thanh toán.

Domestic Shipments and Address Verification

View this article in English

Did this answer your question?