Mất Cắp / Thất Lạc và Giao Hàng Lại

Shopify Integration | Những nguồn hữu ích

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Sẽ có trường hợp mà bạn cần phải thay mặt khách hàng liên lạc với bưu điện khi bưu kiện bị đánh cắp, thất lạc và yêu cầu giao lại lần nữa. Nếu bạn không cung cấp dịch vụ đó cho khách hàng, thì bạn có thể chia sẻ những nguồn dưới đây

Hàng giao nội địa Mỹ (USPS & UPS)

Chú ý: Bạn có thể gởi đơn khiếu nại, kiểm tra tình trạng hiện nay hoặc yêu cầu tìm kiếm bưu kiện.

NHẤN VÀO ĐÂY để  TÌm Thư Thất Lạc.

NHẤN VÀO ĐÂY để Khiếu Nại.

NHẤN VÀO ĐÂY để Yêu Cầu Gởi Bưu Kiện Thêm Lần Nữa.

NHẤN VÀO ĐÂY để xem cách gởi đơn khiếu nại, hàng hoá bị thất lạc hay hư hỏng bên UPS.

Hàng giao quốc tế (UPS Mail Innovations)

NHẤN VÀO ĐÂY để biết về dịch vụ và hỗ trợ phía UPS Mail Innovations.

Chú ý: Nếu bạn nhắm vào các quốc gia không cung cấp dịch vụ epacket, thì vui lòng ghi nhớ là đường dẫn bên trên không cung cấp tracking và hỗ trợ. 

Những quốc gia có ePacket sau đây cung cấp tracking toàn cầu:

 • Australia

 • Belgium

 • Brazil

 • Canada

 • Croatia

 • Denmark

 • Estonia

 • Finland

 • France

 • Germany

 • Gibraltar

 • Great Britain

 • Hungary

 • Ireland

 • Israel

 • Italy

 • Latvia

 • Lithuania

 • Luxembourg

 • Malaysia

 • Malta

 • Netherlands

 • New Zealand

 • Portugal

 • Singapore

 • Spain

 • Sweden

 • Switzerland

Lost Or Stolen and Redelivery

View this article in English

Did this answer your question?