Thời Gian Hoàn Thiện Sản Phẩm và Giao Hàng
Shopify Integration |
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Khi đơn đặt hàng được đặt, trong vòng 24 giờ, Viralstyle Fulfillment sẽ xử lý và tính phí vào nguồn thanh toán được xác minh của bạn để chi trả cho chi phí sản xuất & giao hàng. Thời gian hoàn hiện của chúng tôi là từ 5-15 ngày, tùy vào sản phẩm được đặt hàng và nơi sản phẩm được giao.

Chúng tôi thường sẽ giao hàng trong vòng 5-7 ngày, nhưng chúng tôi phải liệt kê thời gian thực tế (dưới đây) trong trường hợp có số lượng lớn hoặc mùa lễ. Chính sách của Viralstyle Fulfillment nêu rằng các đơn đặt hàng sẽ được chuyển đi trong vòng 7-15 ngày làm việc kể từ ngày đơn đặt hàng đã được chuyển đến phía Viralstyle Fulfillment.

Thời gian sản xuất dự kiến*:
• Sản phẩm Áo tiêu chuẩn thường gửi đi sau 5-7 ngày làm việc (business days - không tính thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ).
• Sản phẩm thêu, cốc, in thăng hoa và custom làm bằng tay (hand-made) sẽ mất khoảng 10-15 ngày làm việc (business days).

Thời gian vận chuyển ( + thêm vào với thời gian sản xuất ):
• Nội địa Mỹ: 2-3 ngày
• Quốc tế: 7-10 ngày

*Lưu ý: thời gian sản xuất phía trên là thời gian dự kiến, thời gian sản xuất thật có thể thay đổi vào mùa cao điểm.


Đơn hàng sẽ không được chuyển tới bộ phận hậu cần trong 2 trường hợp sau:
1.)  Đơn hàng nằm trong Tab  "Action Required" thuộc mục Orders Page của ứng dụng. Đơn hàng nằm trong tab "Action Required" cần phải thực hiện 1 đến 3 tuỳ chỉnh/cập nhật bởi người bán (bạn) trước khi chúng tôi tiến hành gia công sản phẩm. Click dưới đây để xem những cập nhật này là thế nào và bao gồm những gì.

2.) Nếu bạn để chế độ "Auto-fulfill" sang trạng thái OFF. Cài đặt này có thể được tìm thấy ở tab Settings trong trang Settings.

Một khi đơn hàng được thêm thành công vào Production queue, thì chúng tôi sẽ gởi hoá đơn thanh toán (gia công & shipping) trong vòng 24 giờ. Bạn có thể sử dụng tab trình trạng và hướng dẫn để kiểm tra tình trạng của đơn hàng TẠI ĐÂY

Production Flow and Shipping Times

View this article in English

Did this answer your question?