Tình trạng đơn hàng ở Viralstyle Fulfillment
Shopify Integration | Shopify status vs. Viralstyle order status
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

VIRALSTYLE STATUS

PENDING
Ngay cả khi được đặt, các đơn hàng trên Shopify vẫn chưa được gởi tới bộ phận hậu cần. Đơn hàng sẽ chỉ được chuyển tới bộ phận này nếu chế độ "Auto Fulfill Orders" trên cửa sổ lựa chọn ứng dụng bị TẮT đi. Đơn hàng sẽ hết hạn nếu trong vòng 30 ngày nó không được chuyển tới bộ phận hậu cần của Viralstyle.

ACCEPTED
Là khi tất cả các đơn hàng Shopify đã được chuyển tới bộ phận hậu cần của Viralstyle. Nhưng chúng vẫn chưa bị tính tiền hay đem đi gia công nhằm tạo điều kiện cho bất kỳ thay đổi hoặc huỷ bỏ nào.

INVOICED
Là khi chúng tôi đã hoàn thành việc lấy tiền tất cả các đơn hàng.

PRINTING
Là tất cả các đơn hàng Shopify đang trong quá trình gia công. Khi sản phẩm đã bắt đầu được in thì việc huỷ bỏ đơn hàng là điều không thể xảy ra.

SHIPPED
Tất cả đơn hàng Shopify đã gia công xong và gởi đi. Thông tin hành trình của các đơn hàng này sẽ hiển thị trên trang Chi tiết đơn hàng chính của Shopify. Một khi được gởi đi, những đơn hàng này sẽ được đánh dấu hoàn thành.

CANCELLED
Là những đơn hàng Shopify bị huỷ bỏ và vẫn chưa bị tính tiền hoặc đã được hoàn lại.

ACTION REQUIRED
Các đơn hàng Shopify cần người bán phải tuỳ chỉnh hoặc chú ý đến. Nó có thể là địa chỉ khách hàng, phương thức thanh toán hoặc địa chỉ để nhận hàng gởi trả.


Bạn cũng có
thể truy cập vào trang này bằng cách nhấn  vào dấu “?” bên góc phải của trang đơn đặt hàng (xem hình bên dưới)

SHOPIFY ORDER STATUS

Xin lưu ý không nhầm lẫn status của Viralstyle fulfillment ở phía trên và status của Shopify order được giải thích ở dưới đây

Tình trạng sản xuất có các giá trị hợp lệ là:

PENDING:
Đang đợi để được xử lý

OPEN:
Đơn hànng được ghi nhận bởi dịch vụ và đang được xử lý.

SUCCESS:
Được xử lý thành công.

CANCELLED
Đã được hủy.

ERROR:
Có lỗi với yêu cầu xử lý.

FAILURE:
Yêu cầu xử lý thất bại. 

Shopify sẽ cung cấp cho bạn một định nghĩa rất khái quát về tình trạng đơn hàng, Viralstyle sẽ cung cấp cho bạn chi tiết tình trạng cụ thể cho từng đơn hàng. Mặc dù mọi thứ sẽ đồng bộ và cập nhật tự động, đôi khi nó có thể gây nhầm lẫn.

Tham khảo thêm từ Shopify Help Center.

Viralstyle Fulfillment Production Status

View this article in English

Did this answer your question?