Hỗ trợ In-app Chat
Shopify Integration |
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

"Start New Conversation" bắt đầu hội thoại mới đối với mỗi vấn đề/tường trình mới hoặc tiếp tục đoạn hội thoại hiện hành bằng cách nhấn vào đoạn chat cũ.

Bạn chỉ nên bắt đầu hội thoại mới khi có vấn đề mới phát sinh. Bạn nên tiếp tục giữ cửa sổ hội thoại đang chat cho đến khi vấn đề được giải quyết. Điều này sẽ giúp cả hai phía nắm được tiến trình dễ dàng hơn. Liên hệ hình minh hoạ phía dưới.

 Giờ làm việc của In-app Chat:

Thứ Hai - Thứ Sáu | 9h sáng - 5h chiều (Giờ miền Đông nước Mỹ)

Thứ Bảy - Chủ Nhật (các bài báo gợi ý trong Help Center)

In-app Chat Support

View this article in English

Did this answer your question?