Vận Chuyển Quốc Tế

Shopify Integration | Xác nhận địa chỉ & ePacket

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Bộ phận hậu cần của Viralstyle không xác minh các địa chỉ quốc tế. Chúng tôi sẽ nỗ lực giao bưu kiện tới địa chỉ được cung cấp bởi Người bán (hoặc khách hàng của họ). Chúng tôi giả định rằng bên bán đã thực hiện các bước cần thiết để xác minh địa chỉ này trước khi gởi đơn đặt hàng. Bộ phận hậu cần của Viralstyle không cung cấp bảo hiểm vận chuyển hay chịu trách nhiệm đối với các bưu kiện, gởi trả hay thất lạc. Bằng việc sử dụng ứng dụng hậu cần của Viralstyle trên Shopify thì bạn đã đồng ý với những điều khoản này và chấp nhận mọi rủi ro.

Đối với hàng hoá bị mất hay thất lạc, bạn/khách hàng của bạn phải tự khiếu nại với bưu điện địa phương, để họ có thể tiến hình điều tra vụ việc. Bạn cũng nên liên lạc với bưu điện địa phương để tìm hiểu xem hãng bưu tín nào có liên kết với bưu điện Mỹ USPS.

Bộ phận hậu cần của Viralstyle không đảm bảo cho hàng hoá vận chuyển đi quốc tế. Khách hàng ở những quốc gia không cung cấp dịch vụ ePacket có nguy cơ cao trong các vấn đề hải quan, bưu kiện bị thất lạc/đánh cắp, hoặc bưu kiện bị mất trong quá trình vận chuyển. Trong trường hợp bưu kiện không được chuyển tới tay người mua và bị dán nhãn "Trả lại bên gởi" thì bưu điện sẽ chuyển hàng về địa chỉ kinh doanh của bạn.

Định nghĩa ePacket

Chú Ý Quan Trọng: bộ phận hậu cần của Viralstyle sẽ không gởi trả sản phẩm lại cho các địa chỉ kinh doanh quốc tế. Nếu bạn không có một địa chỉ kinh doanh tại Mỹ thì chúng tôi sẽ cho bạn sử dụng một trong những cơ sở của chúng tôi làm địa chỉ kinh doanh cho bạn. Khi sử dụng cơ sở này làm địa chỉ kinh doanh thì bạn đồng ý về việc chúng tôi sẽ quyên góp sản phẩm tới tổ chức từ thiện chính thức của Viralstyle. Chúng tôi sẽ không hoàn tiền hay chuyển hàng lại khi một sản phẩm bị trả lại tới cơ sở của Viralstyle.

CLICK HERE để xem địa chỉ kinh doanh dành riêng cho thành viênn. Địa chỉ này sẽ được sử dụng làm địa chỉ nhận các sản phẩm bị gởi trả lại trong điều kiện các bưu kiện này được dán nhãn với địa chỉ hợp lệ tại Mỹ. Nếu cửa hàng của bạn là địa chỉ quốc tế và bạn vẫn chưa cập nhật bằng địa chỉ mà chúng tôi cung cấp, thì chúng tôi sẽ dùng địa chỉ mặc định này (301 W Platt St, Ste 47, Tampa, FL. 33606 USA) cùng với tên cửa hàng của bạn.

Hậu cần của Viralstyle sẽ dùng UPS Innovations/USPS để gởi những bưu kiện này bằng đường quốc tế. Các hãng này không cung cấp hành trình tới các quốc gia không sử dụng chuyển phát điện tử một khi bưu kiện ra khỏi nước Mỹ và chỉ được thông báo khi hàng đã được giao thành công).

Các nước dưới đây có dịch vụ ePacket sẽ cung cấp hành trình vận chuyển

International Shipments

View this article in English

Did this answer your question?