Chi phí in ấn đã bao gồm Phí thành phẩm (giá cứng), được liệt kê ở bên phải của mỗi sản phẩm bên dưới.

Phí vận chuyển sẽ tách biệt với phí in ấn và phí thành phẩm, được liệt kê ở cuối biểu giá. Các sản phẩm không có phí vận chuyển riêng được liệt kê được gọi là "sản phẩm tiêu chuẩn".

Bạn sẽ định giá mức phí vận chuyển và phương thức giao hàng cho cửa hàng của bạn từ trang Shopify Shipping settings.

Viralstyle Fulfillment sẽ tự động xử lý, in và giao đơn hàng của bạn nếu cài đặt "Auto-fulfill" được bật (theo mặc định). Bạn không bắt buộc phải thiết lập phương thức giao hàng hoặc tạo / yêu cầu / gửi nhãn vận chuyển khi sử dụng ứng dụng Viralstyle Fulfillment, quá trình này được xử lý tự động từ phía chúng tôi.

Để cài đặt email thông báo tự động, vui lòng xem bài viết bên dưới.

Bạn sẽ thấy "selling price" đề nghị được hiển thị ở Launch page, đó không bao gồm phí Vận chuyển. Bạn có thể điều chỉnh giá bán theo lợi nhuận mong muốn trước khi bạn import (các) sản phẩm.

Mã Màu / Nhóm Sản Phẩm / Nhóm Vận Chuyển

Mã Màu dùng để tham chiếu cho từng nhóm sản phẩm, dùng để xác định phí giao hàng cho từng đơn hàng. Mỗi nhóm sản phẩm có cùng màu trên biểu đồ đồng nghĩa sẽ nằm trong cùng một Nhóm vận chuyển.

Các nhóm sản phẩm khác nhau được in và vận chuyển từ các cơ sở Viralstyle Fulfillment khác nhau trên khắp nước Mỹ, vì vậy chúng tôi phải tính phí vận chuyển riêng lẻ/riêng biệt cho từng nhóm sản phẩm/màu sắc (ngay cả khi sản phẩm được khách hàng thêm vào nằm trong cùng một giỏ hàng).

Ví dụ 1
Đơn hàng của khách: 1-Hoodie, 1-Coffee Mug, 1-Hat, 1-Beach Towel

Ví dụ 1 phí vận chuyển (nội địa)
1-Hoodie = $7,95
1-Coffee Mug = $5,95
1-Hat = $4,95
1-Beach Towel= $4,95

Tổng phí vận chuyển = $23,80

Mặc dù Hat & Towel đều được coi là "Standard Products", nhưng lại nằm trong các nhóm sản phẩm khác nhau khi dựa vào mã màu. Điều này có nghĩa là thành phẩm đến từ các cơ sở khác nhau, đó là lý do tại sao có chi phí vận chuyển riêng biệt cho từng sản phẩm.

Tuy nhiên, ví dụ nếu khách hàng đặt 2-Hats, chi phí vận chuyển sẽ là $0,50 cho sản phẩm mới được thêm vào vì chúng đến từ cùng một cơ sở.

Ví dụ 2
Đơn hàng của khách 1-Hoodie, 1-Coffee Mug, 2-Hats

Ví dụ 2 phí vận chuyển (nội địa)
1-Hoodie = $7,95
1-Coffee Mug = $5,95
1-Hat = $4,95
1-Hat = $0,50

Tổng phí vận chuyển = $19,35

Sản phẩm Hat thứ hai trong đơn hàng của khách này sẽ chỉ có giá $ 0,50 phí vận chuyển, vì đây là sản phẩm thứ hai được thêm vào giỏ hàng trong cùng một nhóm sản phẩm.

Để biết thêm thông tin về chính sách vận chuyển của Viralstyle Fulfillment, xin vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi > Kiện hàng bị mất / bị đánh cắp.

Product Pricing and Shipping Costs

View this article in English

Did this answer your question?