All Collections
Hướng Dẫn Tiếng Việt
Giới thiệu về The Viral Network
Giới thiệu về The Viral Network

Viralstyle.com | Sellers

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Cùng với Marketplace mới được công bố, chúng tôi cũng triển khai dịch vụ chạy quảng cáo với tên gọi "The Viral Network". Với dịch vụ quảng cáo này, chúng tôi muốn thu hút thêm những khách hàng mà bình thường chưa biết đến chúng tôi, tìm thấy sản phẩm của bạn.

The Viral Network sẽ không thay thế hoàn toàn cho những hoạt động quảng cáo của riêng bạn, tuy nhiên, nó có thể giúp bổ sung thêm thu nhập bằng cách hiển thị sản phẩm của bạn đến hàng triệu khách hàng tiềm năng mới.

Với tư cách là khách hàng của chúng tôi, bạn sẽ được hưởng lợi từ những quảng cáo chất lượng cao vốn dĩ được tạo ra nhằm thu hút người tiêu dùng vào các chiến dịch với chủ đề cụ thể (niche). Chúng tôi muốn tập trung vào những thiết kế có nội dung độc đáo, chất lượng cao. Thiết kế cần đạt được một vài yếu tố để được hiển thị trên Marketplace mới. Vui lòng tham khảo bài viết về Hệ Thống Xếp Hạng Người Dùng mới được áp dụng của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Chỉ với một khoản phí nhỏ từ mỗi sản phẩm bán ra, bạn sẽ có thể sử dụng quảng cáo được tạo bởi Viralstyle này và đạt được thêm lợi nhuận bán hàng mà bình thường bạn sẽ không kiếm được. Điều đó đồng nghĩa bạn có thể đạt thêm lợi nhuận mà không cần làm gì cả. Để đọc thêm về chính sách của Marketplace mới và dịch vụ quảng cáo, vui lòng tham khảo các điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi chỉ sẽ khấu trừ phí này cho những đơn hàng được đặt ở Marketplace bằng những nỗ lực quảng cáo của Viralstyle hoặc sale đạt được do nỗ lực của Viralstyle re-targeting những khách hàng từ bỏ giỏ hàng (abandoned cart) của họ lúc đầu. Nếu bạn tự chạy quảng cáo đến trang bán hàng của chiến dịch (ngay cả khi chiến dịch của bạn được liệt kê trên Marketplace) thì bạn sẽ không bị khấu trừ phí này. Những doanh số này có thể không tồn tại nếu bạn chỉ tạo chiến dịch mà không tự chạy quảng cáo.

****Bạn có thể không sử dụng dịch vụ này bằng cách tắt tính năng "Show on Marketplace" cho chiến dịch của bạn**** 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc gì, vui lòng liên hệ các support mẫn cán của chúng tôi tại clientsupport@viralstyle.com.

Xin cám ơn!

View this article in English

Did this answer your question?