All Collections
Hướng Dẫn Tiếng Việt
Viralstyle.com
Bán Chéo Chiến Dịch Được Đề Xuất
Bán Chéo Chiến Dịch Được Đề Xuất
Viralstyle.com | Luồng Thanh Toán Giỏ Hàng
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Bán chéo (cross-selling) là hình thức bán sản phẩm bổ sung cho khách hàng. Đây là cách tuyệt vời để tăng giá trị trung bình đơn hàng  (AOV) của bạn bằng cách quảng cáo các loại sản phẩm khác trong cùng một phân khúc!

Điều này có ý nghĩa gì với Viralstyle Sellers?

Với tính năng Cross-sell & Add To Cart của Viralstyle trên 3.0, bạn có thể hiển thị các sản phẩm được đề xuất ở cuối bất kỳ trang bán hàng nào. Đừng nhầm lẫn với việc bán lên (up-selling - cung cấp một sản phẩm bổ sung sau khi thanh toán), bán chéo giờ sẽ cung cấp cho khách hàng của bạn khả năng thêm nhiều sản phẩm cùng một phân khúc/được đề xuất vào giỏ hàng của họ rồi thanh toán!

Sau khi bạn đã tạo thiết kế của mình (Bước 1) và đặt sản phẩm & giá cả (Bước 2), bạn sẽ đến trang "Launch" để khởi chạy chiến dịch.

Bạn sẽ thấy mục "TAG", có thể được sử dụng cho 2 tính năng khác nhau:

  1. Tạo các sản phẩm được đề xuất để bán chéo.

  2. Thêm chiến dịch vào một bộ sưu tập với tag phù hợp (không có trong bài viết này).

Điều rất quan trọng là bạn phải tạo tag cho mỗi chiến dịch bạn khởi chạy!

Lưu ý quan trọng:
Bạn không thể bán chéo các chiến dịch chéo được ẩn khỏi Viralstyle Marketplace.
• Bạn không đăng ký để dùng tính năng mới và các chiến dịch của bạn sẽ được bán chéo tự động nếu chiến dịch có ít nhất một tag được xác định.
Tag đầu tiên của chiến dịch được sử dụng để bán chéo theo mặc định nếu không có tag bán chéo nào được chỉ định.

TẠO TAG CHIẾN DỊCH

  1. Tạo tag khi khởi chạy chiến dịch:

Đầu tiên, thêm tag mà bạn muốn sử dụng cho nhóm sản phẩm được đề xuất này. Trong ví dụ này, "VSPRODUCTS" được dùng để làm tag. Đây là tag sẽ được sử dụng cho tất cả các sản phẩm Viralstyle được tung ra. Thêm tag này vào tất cả các sản phẩm Viralstyle sẽ đảm bảo rằng 5 chiến dịch bán tốt nhất với thẻ này sẽ được hiển thị là "recommended products".

Bạn sẽ tìm thấy mục "Tags" giữa Categorize Your Campaign & Email List ở trang Launch.

2. Tạo tag sau khi khởi chạy chiến dịch:
Bạn cũng có thể tạo tag sau khi khởi chạy ở trang details của chiến dịch. Nhấp vào tùy chọn (•••) ở bên phải của chiến dịch bạn muốn > details > tags (add tag).

Lưu ý nhớ SAVE trước khi bạn hoàn tất.

CHỈ ĐỊNH TAG CHO CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC ĐỀ XUẤT
Khi bạn đã tạo thẻ cho mỗi chiến dịch của mình, đã đến lúc chọn sản phẩm bạn muốn hiển thị  làm sản phẩm được đề xuất ở cuối trang bán hàng của chiến dịch.

Tag "VSPRODUCT" đã được dùng khi khởi chạy 5 chiến dịch bạn thấy ở trên. Nếu muốn liệt kê các chiến dịch này ở cuối trang bán hàng đã nói, tôi phải mở chiến dịch và chỉ định tag này.

Nhấp vào tùy chọn (•••) ở bên phải của chiến dịch bạn muốn > details > cross sells  > mục thả xuống (select tag) > SAVE

TRANG BÁN HÀNG
Bạn hãy xem trang bán hàng của VS Tank Top bên dưới, đây là cách hiển thị của một nhóm các sản phẩm được đề xuất. Hãy ghi nhớ, tôi đã sử dụng thẻ "VSPRODUCTS" cho tất cả các sản phẩm được đề xuất bên dưới.

LUỒNG THANH TOÁN - CHECK OUT FLOW
Bạn sẽ bắt đầu thấy giá trị trung bình đơn hàng  (AOV) tăng vọt sau khi thêm tag vào các chiến dịch đang chạy của mình. Quay lại với tuyên bố trước đây của chúng tôi, điều rất quan trọng là bạn tạo tag cho từng chiến dịch bạn chạy kể từ bây giờ. Nhưng bạn cũng có thể  tạo tag cho các chiến dịch mà bạn đã khởi chạy trong quá khứ (đặc biệt nếu bạn trả tiền cho lưu lượng truy cập).

Đây là trang hàng trông như thế nào đối với khách hàng. Bây giờ họ có thể thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng, hoặc xóa và tiếp tục mua sắm, không bao giờ rời khỏi trang bán hàng!

Khi họ hoàn tất xây dựng đơn hàng, họ có thể thanh toán bằng Viralstyle Shopping Cart.

Bán chéo là về việc tận dụng tối đa lưu lượng truy cập đi qua/đến sản phẩm của bạn. Bạn muốn tối đa hóa doanh số trên mỗi khách hàng của mình và bạn muốn cung cấp nhiều giá trị hơn cho khách hàng .

Đồng thời, bạn muốn tăng doanh số bán hàng của mình trong khi hàng hóa còn mới và trước khi bạn có phải giảm giá nó xuống.

Bán chéo khổng phẩ là mánh khóe hoặc đánh lạc; Đó là một nỗ lực trung thực để cung cấp cho khách hàng những hàng bổ sung có giá trị trong khi bạn kiếm thêm thu nhập.

Happy Sales!

Cross-selling Recommended Campaigns

View this article in English

Did this answer your question?