Phân Tích Chiến dịch

Viralstyle.com | Viralstyle Premium

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Nhấn vào nút Option "•••" bên phải chiến dịch muốn thao tác, chọn "Analytics" để xem bảng phân tích.

Phần này sẽ xem xét và phân tích các công cụ, cũng như cài đặt trong Phân tích Chiến Dịch (Campaign Analytics). Làm thế nào để sử dụng các dữ liệu này cho các chiến lược tiếp thị.

Bạn có thể xem dữ liệu theo ngày, ở đây chúng tôi chọn 30 ngày gần nhất. Theo đó, Lợi nhuận (profits), Đơn hàng (Order/Units), Lượng truy cập (Visitors) và Tỷ Lệ Chuyển đổi (Conversions) sẽ được hiển thị theo số ngày đã chọn. 

Biểu đồ Lợi nhuận, Lượng truy cập và Đơn hàng cũng được hiển thị trong Biểu mẫu giúp bạn hiểu và so sánh dữ liệu trong khoảng thời gian đã chọn ở trên.

Di chuyển con trỏ dọc theo biểu đồ để xem dữ liệu từ ngày đó. Nhấn, kéo và thả con trỏ nếu muốn xem kỹ hơn trong một khoảng thời gian cụ thể trong phạm vi thời gian đã chọn.

Nhấn vào Tab Dữ liệu để xem toàn bộ thông tin trong danh sách biểu mẫu. Từ danh sách này bạn có thể hiểu và so sánh dữ liệu theo từng ngày, kiểm tra lợi nhuận, đơn hàng, lượng truy cập và tỷ lệ chuyển đổi song song.

BÁO CÁO NÂNG CAO

UTM Variables (Biến UTM) là cách tuyệt vời để theo dõi quảng cáo nào đang hoạt động và có tác dụng như thế nào cho chiến dịch này. Bài báo bên dưới sẽ cung cấp thêm thông tin về cách sử dụng biến UTM.

Chuyển Tiếp Truy Cập (Visitor Referrals) hiển thị các nguồn mà từ đó khách hàng truy cập vào chiến dịch. Bạn có thể tuỳ chọn cách hiển thị theo Dữ liệu (Data) hay Biểu đồ (Chart).

Hiệu suất Bán thêm (Upsell Performance) hiển thị tình hình hoạt động của hàng bán thêm. Bạn có thể tuỳ chọn cách hiển thị theo Dữ liệu (Data) hay Biểu đồ (Chart).

Sản phẩm (Products) hiển thị loại sản phẩm, màu sắc, số lượng và lợi nhuận. Bạn có thể tuỳ chọn cách hiển thị theo Dữ liệu (Data) hay Biểu đồ (Chart).

Truy cập theo vùng (Regional Visitors) hiển thị lượng truy cập đến từ quốc gia nào. Nếu quốc gia đó không nằm trong khu vực có chuyển đổi (conversion), thì sẽ không được hiển thị. Bạn có thể tuỳ chọn cách hiển thị theo Dữ liệu (Data) hay Biểu đồ (Chart).

Thiết bị truy cập (Visitors Devices) hiển thị thiết bị được dùng để truy cập. Bạn có thể tuỳ chọn cách hiển thị theo Dữ liệu (Data) hay Biểu đồ (Chart).

Công cụ Heatmap giúp bạn biết được giờ nào trong ngày và ngày nào trong tuần có lượng truy cập nhiều nhất. Ví dụ dưới đây, bạn có thể thấy quảng cáo được truy cập nhiều nhất từ Thứ Năm - Thứ Bảy, từ 8h sáng đến 3h chiều. Thứ 6 là ngày có lượng truy cập nhiều nhất, nên sẽ là cơ hội tuyệt vời để chạy quảng cáo.

Mọi hoạt động theo dõi đều quá dễ dàng khi khách hàng tham gia trực tuyến, yêu thích và truy cập cả tuần!

Campaign Analytics

View this article in English

Did this answer your question?