Bảng Phân Tích Dữ Liệu

Viralstyle.com | Viralstyle Premium

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Phần này sẽ xem xét và phân tích các công cụ, cũng như cài đặt trong Bảng Phân Tích Dữ Liệu. Lý giải về các dữ liệu phản ánh cho từng hoặc toàn bộ chiến dịch, từ đó bạn có thể đưa ra chiến lược tiếp thị cho phù hợp.

Dữ liệu của toàn bộ chiến dịch (từ cũ cho đến mới) sẽ được hiển thị khi bạn đăng nhập vào tài khoản Viralstyle.com.

Bạn có thể xem dữ liệu theo ngày, ở đây chúng tôi chọn 30 ngày gần nhất. Theo đó, dữ liệu sẽ hiển thị Lợi nhuận (profits), Đơn hàng (Order/Units), Lượng truy cập (Visitors) và Chuyển đổi (Conversions) theo số ngày đã chọn. 

Biểu đồ Lợi nhuận, Lượng truy cập và Đơn hàng cũng được hiển thị trong Biểu mẫu giúp bạn hiểu và so sánh dữ liệu trong khoảng thời gian đã chọn ở trên.

Di chuyển con trỏ dọc theo biểu đồ để xem dữ liệu từ ngày đó. Nhấn, kéo và thả con trỏ nếu muốn xem kỹ hơn trong một khoảng thời gian cụ thể trong phạm vi thời gian đã chọn.

Nhấn vào Tab Dữ liệu để xem toàn bộ thông tin trong danh sách biểu mẫu. Từ danh sách này bạn có thể hiểu và so sánh dữ liệu theo từng ngày, kiểm tra lợi nhuận, đơn hàng, lượng truy cập và tỷ lệ chuyển đổi song song.

Có thể xem dữ liệu theo Loại sản phẩm (Product Type), Hàng Bán Chạy ( Top Selling), Dòng thời gian(Timeline) và Tình Trạng (Status) bằng cách nhấn chọn từ menu xổ xuống.

Chỉ cần cài đặt quảng cáo động (dynamic ads) một lần, hệ thống sẽ lo phần còn lại!

Quảng cáo động trên Facebook (Facebook Dynamic Ads) giúp tăng doanh số bán hàng trực tuyến bằng cách sử dụng danh mục sản phẩm. Nó sẽ quảng cáo lại các sản phẩm mà khách hàng đã truy cập.

Tải danh mục sản phẩm mới nhất về, để úp lên facebook. Đừng quên là bạn đang úp lên tệp .csv với các sản phẩm của Viralstyle đã được tung ra rồi. Nếu thêm chiến dịch mới, thì bạn phải tải và úp lên tệp .csv mới.

Facebook dynamic Ads sẽ tự động quảng bá sản phẩm tới khách hàng quan tâm tới quảng cáo của bạn. Chỉ cần úp danh mục sản phẩm lên và cài đặt một lần, hệ thống sẽ làm những việc còn lại miễn là bạn muốn đúng đối tượng cho mỗi sản phẩm, luôn có sẵn hàng và giá cả cập nhật.

Bạn có thể lựa chọn xem chiến dịch theo Danh sách ngang hoặc dọc.

Dashboard Analytics

View this article in English

Did this answer your question?