Giảm Giá Shipping

Viralstyle.com | Premium

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Giảm giá shipping là một cách hoàn hảo để tăng số lượng AOV (giá trị sale bình quân), hoặc tri ân khách hàng.

Nếu bạn sending out an email blast (re-marketing), giảm giá shipping sẽ làm cho sản phẩm niche trở nên hấp dẫn hơn.

Việc tạo cảm giác cấp thiết đối với một khách hàng tiềm năng còn có thể tăng tính chuyển đổi. Hoặc bạn cũng muốn tạo cơ hội để một thành viên trong gia đình hoặc bạn bè hỗ trợ thương hiệu của mình?!

Đây là cách cài đặt giảm giá shipping đối với chiến dịch Viralstyle.

Sau khi launch chiến dịch bạn sẽ thấy trang details cho phép bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi cuối cùng nào. Bạn đã ở đúng chỗ rồi, bây giờ thì hãy tạo giảm giá shipping thôi!

Gõ con số giảm giá vào ô Shipping Discount (xem bên dưới), sau đó nhấn save!

CHỈ ĐƠN GIẢN VẬY THÔI!

Để truy cập vào trang này từ một chiến dịch đã được launch trước đó, nhấn "Options" (•••) phía bên phải chiến dịch cần thực hiện. Sau đó nhấn nút "Details" để dẫn đến Info tab nhằm điều chỉnh mức giảm giá, xem bên dưới.

CHÚ Ý QUAN TRỌNG:
• Mức giảm giá này sẽ bị trừ vào phần profit của seller.
• Mỗi chiến dịch chỉ được đặt mức giảm giá không quá $4.95.
• Nếu khách hàng của bạn đặt một đơn hàng nhiều sản phẩm, thì họ sẽ chỉ cần trả mức shipping chênh lệch lúc checkout.

Ví dụ:
Giá Shipping: $5.45
Mức giảm: $4.95
Khách hàng sẽ trả: $0.50

Shipping Discounts

View this article in English

Did this answer your question?