Kết Thúc Chiến Dịch Sớm

Viralstyle.com | Premium

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Có nhiều nguyên nhân khiến bạn muốn kết thúc sớm 1 chiến dịch, nhưng nguyên nhân chính đó là vì bạn có thể!

Ví dụ như bạn đã chạy một chiến dịch 7 ngày, và bạn đã bán được tới 100 sale chỉ trong ngày thứ 3 của chiến dịch.

Kết thúc chiến dịch sớm sẽ:
• Đảm bảo việc hoàn thiện/giao hàng đúng thời gian tới khách hàng.
• Cho phép bạn quyền tiếp cận payout sớm hơn.
• Quảng cáo không chuyển đổi? Hãy hoàn thiện order đã được đặt và ship đi!

Đây là cách để kết thúc sớm chiến dịch:

Nhấn "Options" (•••) phía bên phải chiến dịch cần thực hiện, sau đó chọn "Details". Lệnh này sẽ dẫn bạn tới Info Tab để bạn có thể chọn nút "End Early"

Một cửa sổ sẽ hiện ra yêu cầu bạn xác nhận, nhấn "END".

Chiến dịch bây giờ chính thức chấm dứt và sẽ không còn trên thị trường nữa.

Chú ý quan trọng:
Nếu bạn bật Auto-relaunch và Auto-extend ON thì chiến dịch sẽ được tự động relaunch sau khi được kết thúc sớm.
Nếu bạn kết thúc chiến dịch sớm nhưng chiến dịch đó không có sale thì chiến dịch đó sẽ KHÔNG ĐƯỢC relaunch mặc dù có bật Auto-relaunch & Auto-extend.

RELAUNCH MỘT CHIẾN DỊCH ĐÃ KẾT THÚC

Nhấn "Options" (•••) phía bên phải chiến dịch muốn thao tác, sau đó chọn "Clone". Bạn cần phải đóng cửa sổ hạng mục sản phẩm và bạn sẽ thấy sản phẩm và thiết kế mà bạn đã tạo lúc đầu. 

Chú ý quan trọng:
Nếu bạn không đóng cửa sổ đó và quyết định chọn một sản phẩm mới hoặc upload 1 thiết kế mới, thì tức là bạn không "clone" chiến dịch đã kết thúc. Thao tác này không đúng, bạn sẽ cần phải bắt đầu lại từ đầu nếu muốn clone lần nữa.

Kể từ thao tác này trở đi, bạn phải nhớ rằng mọi sản phẩm, màu sắc & giá cả sẽ giống nguyên bản với campaign mà bạn đã kết thúc sớm. Vì vậy đây cũng là cơ hội cuối để bạn có thể thay đổi Pricing & Products or Launch

Nếu hài lòng với những cài đặt trên trang Pricing & Products and Launch, chỉ cần nhấn biểu tượng Launch. Để launch chiến dịch, nhấn đồng ý với điều khoản sử dụng, sau đó nhấn "Launch".

Nếu thao tác dẫn bạn đến trang  "Details", thì cũng đồng nghĩa với bạn đã thành công relaunch chiến dịch đã kết thúc trước đó.

Ending Campaigns Early

View this article in English

Did this answer your question?