Yêu cầu của bạn sẽ được giải quyết vào giờ hành chính trong vòng 24 tiếng kể từ lúc đợn Viralstyle Facebook Ad Agency Request được gởi đi. Nếu bạn chưa điền đơn Agency Request, thì vui lòng gởi yêu cầu của bạn bằng mẫu dưới đây.

Vui lòng chú ý: Tất cả yêu cầu sẽ được giải quyết theo thứ tự thời gian nhận đơn.

*Tuỳ vào từng loại yêu cầu mà thời gian xử lý có thể lâu hơn, vì một số thao tác cần phản hồi từ phía Facebook.

Processing Times

View this article in English

Did this answer your question?