Những cáo buộc vị phạm có thể xoay quanh việc sử dụng hình ảnh và logo của các chương trình truyền hình, phim ảnh, đội thể thao, nhóm nhạc và hơn thế nữa. 

Can you give me some examples of images and logos that I can't use?

View this article in English

Did this answer your question?