Chuyển phát nhanh

Viralstyle.com | Viralstyle Premium

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Chúng tôi không cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh tại thời điểm này. Tất cả các sản phẩm được In số lượng lớn theo-yêu cầu, và sẽ tốn từ 10-21 ngày. 

Chuyển phát nội địa (USA) chúng tôi sẽ sử dụng dịch vụ UPS/USPS Standard. Bưu kiện sẽ được giao mọi nơi trong nước Mỹ trong vòng 3 ngày làm việc* 

Chuyển phát quốc tế: Chúng tôi sẽ sử dụng dịch vụ UPS/USPS Standard. Bưu kiện thông thường được giao trong vòng từ 7-15 ngày làm việc.**

*Thời tiết và các thảm hoạ thiên nhiên khác có thể dẫn đến chậm trễ trong một vài trường hợp.
**Thời tiết và các thảm hoạ thiên nhiên khác, khu vực và hải quan có thể dẫn đến chậm trễ trong một vài trường hợp.

Expedited Shipping

View this article in English

Did this answer your question?