Link giới thiệu

Viralstyle.com | Viralstyle Premium | Cách kiếm thêm tiền

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Khi bạn chia sẻ link giới thiệu của mình, thì chúng tôi chia sẻ lợi nhuận với bạn! Bạn sẽ nhận lên đến $0.50 cho mỗi sản phẩm được bán ra bởi mỗi seller đăng ký dưới link của bạn!* 

Ví dụ:
Nếu bạn chia sẻ link giới thiệu của mình với 10 người khác nhau và mỗi người trong số họ bán được 500 sản phẩm, thì bạn sẽ được $0.50 cho mỗi sán phẩm đã được bán ra. 

Cụ thể là: $250 x 10/people = $2500.00

VÂNG BẠN TÍNH ĐÚNG RỒI ĐẤY, BẠN ĐƯỢC  $2500.00 !!

Trước tiên, nhấn biểu tượng "Settings" trên thanh menu phía bên trái. Sau đó chọn mục  "Payouts" phía trên. Sau đó chọn "Referral". Cuối cùng là nhấn chọn "Copy Link" để copy link giới thiệu của riêng bạn vào clipboard.

Bạn có thể chia sẻ đường dẫn này thông qua email, mạng xã hội hoặc thậm chí là chỉ bằng 1 tin nhắn!

*Bạn sẽ thấy mức giới hạn là $1250.00 cho mỗi referral. Điều này sẽ giới hạn lợi nhuận mà bạn có từ mỗi tài khoản/seller, những người đăng ký sử dụng link của bạn. Viralstyle không cho phép user tự giới thiệu mình. Những trường hợp này sẽ không được trả tiền.

* LƯU Ý: doanh số bán hàng của các chiến dịch chạy hết cuối tháng (và qua tháng tiếp theo) sẽ không được tính vào chu kỳ referral của tháng đó.

Referral Link

View this article in English

Did this answer your question?