Cách tạo / Thêm Upsell

Viralstyle.com | Premium

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

UPSELL là: "Bạn có muốn thêm khoai tây chiên không?"

Tăng doanh thu bằng cách giới thiệu thêm những sản phẩm giảm giá sau khi khách hàng mua sản phẩm đầu tiên!

SỬ DỤNG UPSELL SẼ GIÚP BẠN TĂNG 15% LỢI NHUẬN !

Việc thêm các sản phẩm Upsell có thể được tiến hành trước khi tung ra chiến dịch, nhưng cũng có thể được thực hiện sau khi tung bằng cách nhấn vào trang Details. 

Không khó khăn để tạo một Upsell, trong trang "Launch", trước khi tung ra chiến dịch: nhấn vào nút "Add Upsell" or "Upsell this Campaign" để thêm vào các lựa chọn Upsell mà bạn muốn chào hàng. Tiếp tục hoàn thiện các bước tiếp theo để tung chiến dịch ra.

Bạn cũng có thể lựa chọn thêm Upsell vào sau khi đã tung ra một chiến dịch! Nhấn thẻ Options"..." nằm phía bên phải chiến dịch mà bạn muốn thao tác, sau đó chọn "Details". Bạn sẽ thấy thẻ Upsell trong "Details". Nhấn hộp "Add Upsell" và cập nhật giá ưu đãi bạn muốn, mặt sản phẩm và màu sắc mặc định. Lặp lại quá trình này để thêm một upsell nữa.

Cài đặt Upsell sẽ tạo ra một cửa sổ "Pop-up" xuất hiện SAU KHI khách hàng đã hoàn thành việc mua sản phẩm đầu tiên. Sản phẩm Upsell có thể nằm trong cùng chiến dịch. Cửa sổ pop-up này sẽ hỏi khách hàng liệu họ có muốn mua thêm 1 sản phẩm được giảm giá không (% hoặc $), và mức giảm giá bao nhiêu là tuỳ thuộc vào bạn.

Bạn không được phép đặt mức giảm giá thấp hơn giá base cost. Hay nói rõ ra, là cao hơn lợi nhuận từ Selling price. Vui lòng xem hình ảnh mô tả bên dưới.

Create / Add an Upsell

View this article in English

Did this answer your question?