Tạo bộ sưu tập

Cài đặt cửa hàng. Gộp chiến dịch.

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Bộ sưu tập là một cách đơn giản để nhóm các chiến dịch hoặc sản phẩm thích hợp. Bạn có thể tạo bao nhiêu nhóm với bao nhiêu chiến dịch tuỳ thích, không có giới hạn nào trong việc này. 

Những seller nào tạo và quảng cáo bộ sưu tập của mình thường bán được nhiều hơn, trung bình 15%!

Để tạo bộ sưu tập:

Nhấn vào biểu tượng "Collections" phía bên trái admin panel của bạn. Sau đó nhấn nút "Create Collection" (góc trên bên phải).

Banner Background Color: Nếu bạn tải lên một PNG Header Image mà không có màu nền, thì bạn có thể gõ mã màu bạn thích để chọn màu nền phía sau hình ảnh của mình.

Header Image: Bạn sẽ thấy kích cỡ gợi ý và định dạng bắt buộc cho hình ảnh này. Bạn có thể Nhấn hoặc Thả để thêm hình ảnh từ máy tính của mình. 

Name: Đây là tiêu đề/tên của bộ sưu tập. Bạn có thể sử dụng tên có liên quan đến 1 đối tượng thích hợp, chẳng hạn như "Dog Lovers" hay là "Baseball Fans". Trong trường hợp này, tôi dùng "Crispy Creations" bởi vì bộ sưu tập của tôi có liên quan tới "Food".

URL: Đây là slug nằm phía cuối store url của bạn. Viralstyle sẽ tạo "https://viralstyle.com/store/public-name" portion cho bạn, ở ví dụ dưới đây tôi sử dụng "crispy creations".

Description: Tạo cảm giác cấp bách hoặc quảng bá thương hiệu của bạn tại đây. Điều này sẽ khiến cho khách hàng thích thú mà MUA NGAY, và cũng đồng thời giải thích bạn bán gì/bạn là ai.

Thêm sản phẩm vào Bộ sưu tập:

Có 2 cách để thêm chiến dịch vào bộ sưu tập:

1.) Dùng công cụ tag-based trong bộ sưu tập, bật chế độ "Tag Based" vào vị trí MỞ. Sau đó gõ tag  vào mục "add a tag". Trong trường hợp này, tôi sử dụng tag "FOODIE" bởi vì bộ sưu tập của tôi liên quan đến thực phẩm.

Nếu bạn thêm cùng tag này vào 1 chiến dịch trong quá trình tung ra chiến dịch trong mục tag (xem bên dưới), thì nó sẽ được tự động thêm vào bộ sưu tập này với 1 tag tương ứng.

*Cách thêm tag khi tạo một chiến dịch:

2.) Chọn các chiến dịch muốn thêm vào bộ sưu tập chưa bao giờ nhanh và đơn giản hơn. Nhấn nút "Edit Campaigns" và chọn sản phẩm muốn thêm vào. Bạn có thể kéo và thả chiến dịch để sắp xếp trật tự chúng xuất hiện trong trang nhà bộ sưu tập. Nhấn nút "Create Collection" để lưu lại. 

Sau khi tạo bộ sưu tập, bạn phải mở chế độ ON để bộ sưu tập LIVE và sẵn tiện cho giao dịch. Nhấn biểu tượng "Collections"phía bên trái trang admin, sau đó chuyển on/off. Bạn cũng có thể "Edit" bằng cách nhấn biểu tượng chỉnh sửa bên phải bộ sưu tập cần thao tác.

Những bộ sưu tập vừa được tạo và phân nhóm đã sẵn sàng cho giao dịch!

Creating a collection

View this article in English

Did this answer your question?