All Collections
Hướng Dẫn Tiếng Việt
Viralstyle.com
Sử dụng UTM variables trong tracking
Sử dụng UTM variables trong tracking
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

UTM variables được dùng để thêm vào địa chỉ URL nhằm giúp bạn theo dõi lượng truy cập đến từ trang nào. UTM là từ viết tắt của "Urchin Traffic Monitor" và là phương pháp tính toán chính xác nhất trong việc xác định lượng người ghé thăm website.

Những variable này giúp Viralstyle analytics dễ dàng hơn trong việc lưu trữ dữ liệu nguồn. 

Thông tin này sẽ được hiển thị dưới mục "UTM Variable Tracking” trong từng chiến dịch đơn lẻ ở dashboard. 

Cấu trúc UTM

Cấu trúc cơ bản là một URL chuẩn được theo sau bởi 1 dấu ? và UTM variable.

Mỗi UTM variable cung cấp một đặc điểm duy nhất của lưu lượng nguồn. 

UTM_Source = Là thẻ UTM Source gọi tên trang web đang hướng lưu lượng, ví dụ như Facebook.

UTM_Medium = Là thẻ UTM Medium gọi tên loại lưu lượng, ví dụ như CPC.

UTM_Campaign = Là thẻ UTM Campaign gọi tên chiến dịch cụ thể mà lưu lượng này là một phần của nó, ví dụ như Holiday Campaign.

UTM_Content = Là thẻ UTM Content cung cấp cho bạn ý nghĩa của nội dung quảng cáo hoặc bài đăng dẫn đến việc bấm chọn, ví dụ gifts-for-moms.

UTM_Term = Là thẻ UTM Term được sử dụng để tìm kiếm chiến dịch và cho bạn biết từ khoá nào được sử dụng.

Bạn không cần sử dụng tất cả các UTM variable, chỉ cần dùng cái nào sẽ giúp bạn phân biệt lưu lượng truy cập.

Ví dụ:

Viralstyle có 1  trình tạo URL (URL builder) được tích hợp vào dashboard.

Dưới đây là ví dụ cách truy cập và sử dụng trình tạo URL:

Nhấn vào mục options... phía phải chiến dịch bạn muốn thao tác. Sau đó chọn nút "marketing" để chọn mục URL Builder.

Theo hình minh hoạ phía trên, bạn có thể sử dụng URL builder để tạo UTM variables và URL sẽ tự động được thiết lập.

Bạn có thể track URL variables trong dashboard chiến dịch dưới mục “UTM Variable Tracking”.

Use UTM variables for tracking

View this article in English

Did this answer your question?