Yêu cầu thanh toán
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Điều đầu tiên là bạn phải khai và nộp đơn W9 hoặc W8 (đối với seller quốc tế). Bạn sẽ không thể yêu cầu thanh toán cho đến khi đơn W9 hoặc W8 của bạn được trình lên và duyệt xong.

Xem cách nộp đơn W9 hoặc W8 TẠI ĐÂY.

Tiếp theo, đừng quên điền thông tin tài khoản của bạn để chúng tôi có thể tiến hành chuyển tiền.

Bạn có thể truy cập vào những cài đặt thanh toán này bằng cách nhấn biểu tượng "Settings" phía bên trái admin panel. Nhấn mục "Payments" để xem các lựa chọn sẵn có và nhấn vào mũi tên xổ xuống tại mỗi phương thức để điền thông tin tài khoản của bạn vào.

Yêu cầu thanh toán chưa bao giờ có thể đơn giản hơn! Sau khi khai đơn W9 hoặc W8 và điền thông tin tài khoản, bạn sẽ thấy màn hình trong mục thanh toán thay đổi. 

Nhấn biểu tượng "Payouts" phía bên trái của admin panel. Bạn có thể yêu cầu "Total Payout" hoặc xem xét và yêu cầu thanh toán cho từng chiến dịch đơn lẻ.

Sau khi nhấn vào nút  thanh toán đơn lẻ hoặc toàn bộ, một cửa sổ sẽ hiện ra hỏi bạn muốn sử dụng phương thức thanh toán nào. Nhấn mũi tên xổ xuống để xem lựa chọn cũng như chọn phương thức thanh toán và "Request Payout".

Lưu ý hữu ích: Bạn có thể kiểm tra tình trạng Pending, Available và Requested Payouts bằng cách nhấn vào mục tương tác được minh hoạ bên dưới. Agency seller có thể nhanh chóng truy cập vào mục Deductions.

Request a payout

View this article in English

Did this answer your question?