All Collections
Hướng Dẫn Tiếng Việt
Viralstyle.com
Tôi có thể bắt đầu một thiết kế và hoàn thành nó sau được không?
Tôi có thể bắt đầu một thiết kế và hoàn thành nó sau được không?
Viralstyle.com | Viralstyle Premium
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Tất nhiên là được! Bạn chỉ cần tạo một tài khoản và trở lại sau với thiết kế còn dang dở đó. Sau khi tải lên thiết kế, bạn có thể sử dụng công cụ "Save As Draft" bất cứ khi nào trong quá trình tung ra chiến dịch. 

Can I start a design and finish it later?

View this article in English

Did this answer your question?