Cách điền và nộp đơn W8/W9

Viralstyle.com | Viralstyle Premium

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Nhấn góc trái phía dưới mục "Payouts" ở trang chủ.

A. Dành cho thương nhân ở Mỹ                                  
B. Dành cho thương nhân quốc tế

Sau đó, điền "Viralstyle Account Login Email”, rồi nhấn “GET STARTED”

Một cửa sổ sẽ nhảy ra, hướng dẫn bạn kiểm tra hộp thư đến của email tài khoản Viralstyle nhằm xác nhận.

Chú ý: Nếu vì một lý do nào đó mà bạn không nhận được email yêu cầu xác nhận tài khoản, thì cũng không có gì phải lo, bạn có thể nhấn "resend" để gởi lại.

Địa chỉ email đã được xác nhận, nhấn "REVIEW DOCUMENT"

Bây giờ bạn có thể  nhấn “GET STARTED” và bắt đầu điền đơn trực tiếp trên mạng hoặc có thể tải bản gốc về để  đọc kỹ lại.

Sau khi đọc kỹ, điền đơn cùng chữ ký điện tử, hãy nhấn đồng ý vào "Terms of Service" để hoàn thành đơn. Bạn sẽ nhận được 1 email thông báo sau khi đơn đã được nộp.

Đơn của bạn lúc này sẽ được bộ phận chăm sóc khách hàng Viralstyle xét duyệt. Khi đơn được xét duyệt xong, bạn sẽ vào được mục Payouts.

Fill out and submit my W8 / W9 form

View this article in English

Did this answer your question?