All Collections
Hướng Dẫn Tiếng Việt
Viralstyle.com
Cách thêm/xoá bỏ hoặc cập nhật sản phẩm, màu sắc và giá cả
Cách thêm/xoá bỏ hoặc cập nhật sản phẩm, màu sắc và giá cả
Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Chúng tôi trao cho bạn toàn quyền kiểm soát sản phẩm của mình... ngay cả đối với chiến dịch đang live.

Một trong những điều mà chúng tôi cảm thấy cần phải làm trong hoạt động kinh doanh của mình là trao cho bạn toàn quyền kiểm soát trên mọi phương diện đối với chiến dịch. Chúng tôi đã ghi chú điều này ngay từ những ngày đầu kiến tạo giao diện cho Viralstyle. Bạn vẫn có thể chỉnh sửa mọi phương diện của một chiến dịch ngay cả sau khi nó đã được tung ra, mà không cần tới sự trợ giúp hay cho phép từ chúng tôi.

Nhấn vào mục Options "•••" phía bên phải của chiến dịch. Sau đó nhấn nút "details", chọn mục "products" phía trên menu bar. 

Chạm nhẹ  phía trên phần giá cả sản phẩm, sau đó điền giá thành mới vào. Nhấn bất kỳ ở đâu ngoài vùng tuỳ chọn này thì giá thành mới cũng sẽ được tự động lưu lại. Làm tương tự các bước này khi muốn cài đặt MSRP.

Nhấn vào ô "Add Product" để chọn 1 sản phẩm mẫu, sau đó nhấn vào các khung màu sắc để thêm lựa chọn màu, rồi lưu lại.

Chú ý: Bạn có thể thêm/bỏ màu bất kỳ lúc nào bằng cách chạm nhẹ phía trên sản phẩm muốn thực hiện và chọn/bỏ màu mà mình muốn.

Chọn sản phẩm mặc định của bạn, sản phẩm này sẽ là mặc hàng đầu tiên mà khách hàng thấy trên trang bán hàng của bạn. Nhấn vào mũi tên trái/phải để chọn sản phẩm mặc định, chọn màu mà bạn muốn cho sản phẩm đó, sau đó chọn cách mà bạn muốn sản phẩm được hiển thị: mặt trước/sau. 

Đừng quên lưu lại!

Trong trang này, bạn còn có thể thêm sản phẩm hoặc thậm chí ẩn những sản phẩm mà bạn muốn bỏ ra khỏi chiến dịch. Nếu có nhiều sản phẩm trong chiến dịch này, bạn có thể ẩn hoặc cho hiện lại nó bất cứ lúc nào. Nhấn vào biểu tượng "con mắt" phía trên bên phải của hộp sản phẩm để xác nhận.

Add/remove or update products, colors and pricing

View this article in English

Did this answer your question?