All Collections
Hướng Dẫn Tiếng Việt
Viralstyle.com
Chạy chiến dịch trên Viralstyle.com
Chạy chiến dịch trên Viralstyle.com

Viralstyle.com | Viralstyle Premium |

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

1.) THIẾT KẾ

Nhấn nút "Create" bên dưới biểu tượng "Home" Viralstyle (logo trên cùng bên trái).

Chọn một danh mục sản phẩm. Ví dụ, ở đây tôi sẽ chọn danh mục áo ngắn tay để bắt đầu thiết kế.

Chọn kiểu áo trong danh mục này bằng cách nhấn nút "Select". Nhấn "Info" để xem chi tiết sản phẩm, thông tin thiết kế, cách chọn size áo cũng như màu áo.

a. Chọn màu của sản phẩm

b. Tải mẫu thiết kế miễn phí sẽ giúp bạn tạo và định dạng thiết kế trước khi tải lên.

c. Thêm chữ hoặc upload file thiết kế.

d. Xoá hay tuỳ chỉnh hình ảnh trên áo đến khi nào bạn hài lòng.

e. Khi bạn sẵn sàng chuyển sang bước kế tiếp, thì nhấn "Next" nằm dưới cùng bên phải.

2.) Giá cả và sản phẩm

a. Tuỳ chỉnh giá bán phù hợp với lợi nhuận mà bạn muốn cho mỗi sản phẩm bán ra.

b. Thêm màu mắc bằng cách chọn những biểu tượng màu hình vuông. Màu nào được chọn thì sẽ chuyển từ hình vuông sang hình tròn.

c. Nhấn "additional products" để thêm sản phẩm cho chiến dịch này. Lặp lại các bước A & B cho sản phẩm mới thêm vào.

d. Xoá sản phẩm thêm nếu cần thiết.

e. Nhấn "Next" dưới cùng bên phải khi bạn sẵn sàng chuyển sang bước kế tiếp.

Note: chúng tôi sẽ thêm thiết kế của bạn vào “additional products”. Chúng tôi sẽ tuỳ chỉnh thiết kế sao cho phù hợp với size mà khách hàng của bạn đặt mua. Bạn không cần phải nhìn thấy mẫu thiết kế trên những mẫu sản phẩm thêm vào này trước khi hoàn thành.

3.) RA MẮT CHIẾN DỊCH

Title: Tên của chiến dịch

Description: Mô tả chiến dịch của bạn

URL: Đường link URL sẽ lấy tiêu đề của chiến dịch làm mặc định, nhưng bạn cũng có thể thay đổi chúng nếu cần thiết.

Categorize

 Your Campaign:

Tạo sự dễ dàng cho khách hàng tiềm năng tiềm ra chiến dịch của bạn trên marketplace.

Tags: Cho phép bạn tự động thêm chiến dịch vào storefront với một tag cụ thể.

Email List: Viralstyle sẽ cho bạn quyền truy cập đầy đủ vào dữ liệu khách hàng. Dữ liệu này sẽ tự động chuyển vào danh sách trong email mà bạn chọn. Bạn cũng có thể chọn danh sách này sau khi chiến dịch đã được ra mắt.

Campaign Length: Quyết định chiến dịch của bạn sẽ kéo dài trong bao lâu. Chiến dịch sẽ tự động lặp lại nếu bạn chọn Advanced Settings ở chế độ "Auto". 

Upsell: Đây là cách tuyệt vời để khách hàng mua những sản phẩm liên quan khi họ bắt đầu thanh toán một cách dễ dàng. Bạn có thể đính kèm tối đa 2 sản phẩm cho mỗi chiến dịch. Khi khách hàng đã mua thành công 1 sản phẩm rồi và bước sang trang cảm ơn vì đã mua sản phẩm thì sản phẩm upsell sẽ nhảy ra. Khách hàng có thể chọn những sản phẩm thêm này vào giỏ với cùng địa chỉ shipping và thông tin thanh toán.

Advanced: Trõ chuột vào phía trên dấu chấm hỏi "?" để biết thêm thông tin cho từng thiết lập. Các chế độ này được mặc định ở nút xanh. Điều này có nghĩa là chiến dịch sẽ được tái khởi động hoặc kéo dài thêm một cách tự động.

 Đồng ý với điều khoản dịch vụ bằng cách đánh dấu vào ô vuông.

Phát động, lưu bản nháp hoặc quay về tuỳ chỉnh

Launching A Campaign On Viralstyle.com

View this article in English

Did this answer your question?