All Collections
Hướng Dẫn Tiếng Việt
Viralstyle.com
Thế nào là in DTG (In kỹ thuật số trực tiếp) và được dùng lúc nào?
Thế nào là in DTG (In kỹ thuật số trực tiếp) và được dùng lúc nào?

Viralstyle.com | Viralstyle Premium

Client-Support avatar
Written by Client-Support
Updated over a week ago

Khi hoàn thiện những đơn hàng với số lượng thấp thì in kỹ thuật số trực tiếp (DTG) là một cách thức mới với giá thành thấp hơn so với công nghệ in lụa.

Kỹ thuật in DTG cũng cho phép bạn mở rộng sự sáng tạo khi nó không giới hạn màu sắc cho thiết kế được tải lên.

Khi nào thì sử dụng kỹ thuật in DTG?

Kỹ thuật in này sẽ được tự động áp dụng cho campaign với số lượng order từ 9 trở xuống và cho những design có từ 10 màu trở lên.

What is DTG (direct-to-garment) printing, and when is it used?

View this article in English

Did this answer your question?