Bạn phải tuỳ chỉnh cước vận chuyển trong Shopify Settings. Vui lòng tham khảo hướng dẫn về Giá Thành Sản Phẩm & Cước Vận Chuyển dưới đây.

Nếu bạn dự định bán sản phẩm mà Viralstyle không gia công, thì  cũng có nhiều ứng dụng trên Shopify App Store cho phép bạn tính "blended shipping rates" 

Chẳng hạn: "Advanced Shipping Rules" or "Better Shipping". 

Những ứng dụng này cho phép bạn cài đặt các mức giá vận chuyển khác nhau tuỳ theo nhóm sản phẩm, kể cả các sản phẩm đơn lẻ. 


Bạn cũng có thể tạo mức cước vận chuyển live cho cả sản phẩm được gia công bởi Viralstyle và các ứng dụng gia công khác.

Nếu chỉ bán sản phẩm do Viralstyle gia công, thì bạn có thể tự tuỳ chỉnh cước vận chuyển từ Shopify Account Settings. Vui lòng tham khảo bài báo bên dưới và đừng quên liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ email shopify@viralstyle.com nếu có thắc mắc gì thêm.

Bạn được phép tuỳ chỉnh cước vận chuyển nếu sử dụng dịch vụ chuyển phát thường và Viralstyle là bên gia công duy nhất. Mức cước sàn có thể dựa trên tổng cân nặng (total weight) hoặc tổng giá (Total price) của đơn hàng lúc checkout.

Nếu khách hàng chọn một trong các lựa chọn cước phí tuỳ chỉnh, thì bạn phải tự chuyển hàng cho khách. Trừ khi bạn chọn sử dụng dịch vụ gia công hoặc cho phép khách pick-up hàng.

MANUAL SHIPPING RATES

Ví dụ tuỳ chỉnh cước vận chuyển sử dụng Total Price.

CHÚ Ý QUAN TRỌNG:
Với sản phẩm được hoàn thiện bởi Viralstyle, bạn không cần phải lo về vấn đề nhãn shipping, quá trình này được chúng tôi thực hiện tự động.

Viralstyle sẽ gộp Giá gia công & Cước vận chuyển trên mỗi đơn hàng. Nếu muốn miễn phí cước vận chuyển cho khách, thì bạn có thể lồng phí này vào giá bán trong quá trình tạo sản phẩm.

Setting Your Shipping Costs

View this article in English

Did this answer your question?